Skip to main content

Endnu en lægevagtsaftale uden nattevagter

Region Syddanmark og PLO-Syddanmark er efter et til tider hårdt forhandlingsforløb blevet enige om en ny lægevagtsaftale, som bl.a. indebærer, at regionen overtager nattevagterne i 2024. Antallet af konsultationssteder i lægevagten har været et stort stridspunkt, og her måtte PLO-Syddanmark give sig. Til gengæld får vagtlægerne fremover hjælp af sygeplejersker.

le for os og patienterne. Alt er godt i dag«, siger en glad Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark. Pressefoto: PLO
»Vi er meget glade for, at vi er endt med at få en god aftale for os og patienterne. Alt er godt i dag«, siger en glad Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark. Pressefoto: PLO

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

19. jan. 2023
6 min.
»Sådan er det moderne menneske – uanset, hvor meget vi prøver at opdrage folk til at lade være med at ringe til lægevagten, hvis de ikke har brug for akut lægehjælp, så lykkes vi ikke med det«Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark

Med endnu en lægevagtsaftale i hus i Region Syddanmark står det nu klart, at regionerne kommer til at stå for driftsansvaret for nattevagterne i fire ud af landets fem regioner. I Region Nordjylland forhandles der fortsat.

Torsdag kunne PLO-Syddanmark og Region Syddanmark offentliggøre en aftale, hvor driftsansvaret for lægevagten alle dage i tidsrummet kl. 23-08 overgår til regionen. Overdragelsen sker 1. februar 2024. Aftalen kommer godt en uge efter, at PLO-Midtjylland og Region Midtjylland indgik en aftale om lægevagten, hvor regionen ligeledes overtager driftsansvaret for nattevagterne.

»Vi er meget glade for, at vi er endt med at få en god aftale for os og patienterne. Alt er godt i dag«, siger en glad Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark, da Ugeskrift for Læger fanger hende på telefonen.

Hvad kommer det til at betyde for de praktiserende læger i Region Syddanmark, at I ikke længere har driftsansvaret for nattevagterne?

»Uh, det gør, at vi kan sove roligt om natten og passe vores klinikker i dagtid. Det er en kæmpe lettelse for os. Målet med aftalen er, at vi skal kunne passe vores klinikker i dagtid«, siger Birgitte Ries Møller.

Det understreges da også i parternes fælles pressemeddelelse, at der med aftalen vil »være en god adgang til de praktiserende læger i dagtiden for patienter med behov for hjælp samme dag, så belastningen i lægevagten efter kl. 16.00 nedbringes«.

Ifølge Birgitte Ries Møller banede aftalen i Region Midtjylland vej for aftalen i Region Syddanmark.

»Vi ventede på Region Midtjylland. Region Syddanmark ønskede, at der skulle være en tilbagefaldsklausul i vores aftale, som ville betyde, at vi skulle tage nattevagterne igen, hvis vi ikke indgik en ny aftale om tre år. Det ønskede vi ikke, og da det så lykkedes at få en aftale om nattevagterne i Region Midtjylland uden en tilbagefaldsklausul, så undgik vi den også«, fortæller hun.

Fokus på arbejdsmiljø

PLO-Syddanmark har fået flere af deres ønsker til en ny lægevagtsaftale igennem, heriblandt en akutknap, flere videokonsultationer samt øget brug af hjælpepersonale i lægevagten.

»Det betyder meget, at vi ikke længere skal være alene – især på de små konsultationssteder. Når vi fremover ser patienter, vil der også være en sygeplejerske. Det giver os mere tryghed i arbejdet, og vi ved, at det betyder især meget for vores yngre kolleger. Samtidig betyder sygeplejerskernes hjælp, at vores arbejde kan gøres hurtigere og mere effektivt«, siger Birgitte Ries Møller.

Hun understreger, at PLO-Syddanmark har haft et stort fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i lægevagten, da de ved, at det har stor betydning for, om de yngre kolleger vil deltage i vagterne.

»Mange af de yngre læger kører sygebesøg, og vi håber også, at de i højere grad vil byde ind på vagterne, fordi de med den ny aftale får et fast tillæg på 2.100 kr. pr. vagt, så al indtægt på vagten ikke er på akkord. Samme ordning fik de i Region Midtjylland«.

Med akutknappen sikres det, at akut syge patienter – ved at trykke på knappen – kan komme hurtigt igennem på vagttelefonen og ikke skal vente på, at lægen først taler med patienter med ikkehastende problematikker. Det sker i erkendelse af, at mange opkald til lægevagten godt kan vente, til egen læge har åbent – men at det på trods af mange kampagner ikke er lykkedes at få ændret henvendelsesmønstret.

»Sådan er det moderne menneske – uanset, hvor meget vi prøver at opdrage folk til at lade være med at ringe til lægevagten, hvis de ikke har brug for akut lægehjælp, så lykkes vi ikke med det«, som Birgitte Ries Møller tørt konstaterer.

Hvis patienter misbruger akutknappen og trykker på den i forbindelse med ikkehastende problematikker, må vagtlægen afvise patienten og bede vedkommende om at ringe igen på den almindelige vagttelefon.

I alt 16 konsultationssteder

Aftalen mellem de to parter i Syddanmark er kommet i hus efter et langt og til tider hårdt og uforsonligt forhandlingsforløb, hvor PLO bl.a. opsagde den hidtidige aftale, og regionen overvejede at rejse en voldgiftssag mod organisationen.

Hvordan fandt I sammen?

»Jamen, vi har aldrig været fra hinanden. Vi har været i konstant kontakt siden december og har forhandlet bl.a. med bistand fra forhandlingsrådgiver og mægler Søren Viemose«, fortæller Birgitte Ries Møller.

Et af de alvorligste stridspunkter mellem parterne har været antallet af konsultationssteder. Her har PLO-Syddanmark måttet bøje sig for de stærke politiske ønsker om at bevare en geografisk spredning. Ifølge aftalen skal PLO bemande 16 konsultationssteder.

I den gamle lægevagtsaftale fra 2007 var der 22 konsultationssteder, hvor PLO dog ikke bemandede lægevagten på Ærø. PLO foreslog først, at antallet af konsultationssteder skulle beskæres til fire – på regionens fire akutsygehuse. Det antal ligger i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den fremtidige akutindsats fra oktober 2020, men det var politisk uspiseligt for politikere fra både region og kommuner. Utilfredsheden fik PLO-Syddanmark til at forhøje det ønskede antal til syv.

De 16 konsultationssteder ligger meget langt fra jeres to bud. Hvad siger du til det?

»Der er ikke andet at sige til det, end at vi har måttet give os. Det var et meget stærkt politisk ønske at bevare mange konsultationssteder, og vi må så glæde os over, at vi får mere hjælp og tryghed, og at vi får frigjort nogle læger, når vi ikke længere har forpligtelsen til at sørge for nattevagterne«.  

Aftalen skulle jo modernisere lægevagten. Er det lykkedes?

»Ja, det synes jeg. Jeg er meget glad og tilfreds. Vi fik ikke det hele, men vi har fået mange ønsker opfyldt«, siger Birgitte Ries Møller.

Ud over de tidligere nævnte forbedringer stiller regionen 50 hjemmecomputere til rådighed, så læger hjemmefra kan hjælpe til i lægevagten, mens de sidder i nattøj, og ungerne løber omkring. Det er tænkt som en ekstra hjælp i spidsbelastningssituationer i lægevagten. De 50 hjemmecomputere er fordelt på lægegrupper, spredt ud over hele regionen, som så skiftes til at have computeren, når de har en vagt.

I den fælles pressemeddelelse skriver PLO-Syddanmark og Region Syddanmark, at »den nye lægevagtsaftale har som mål at sikre borgerne et godt og velfungerende akuttilbud, der skaber tryghed, opleves tilgængeligt og er kendetegnet ved høj sundhedsfaglig kvalitet«.

Udvalgsformanden for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark, Bo Libergren (V), er glad for, at der er fundet en god og fremtidssikker løsning:

»Det har stor betydning for borgerne i Syddanmark, at de har et trygt og tilgængeligt lægevagtstilbud, når de har brug for det. Derfor er jeg glad for, at vi har indgået en aftale, som tilbyder konsultationer lokalt i regionen og udnytter lægevagtens ressourcer bedst muligt, og at det fortsat er de praktiserende læger, som driver lægevagten«, siger han i pressemeddelelsen.

Lægevagtsaftalen forudsætter godkendelse i PLO-Syddanmark og regionsrådet i Region Syddanmark.