Skip to main content

Et uundværligt værktøj for alle, der arbejder med akut neurologi

Ny kittelbog giver et hurtigt, men detaljeret overblik over akutte neurologiske tilstande, skriver anmelder og professor Dagmar Beier.

Cover: FADL’s Forlag

Af Dagmar Beier, prof., dr.med. Interessekonflikter ingen

1. jul. 2024
2 min.

Fakta

Akutte neurologiske tilstande

Første udgave af bogen »Akutte neurologiske tilstande« er nu tilgængelig i boghandlerne og byder på en vidunderlig rejse gennem akutte neurologiske tilstande. Er man i tvivl om behandling af status epilepticus, differentialdiagnoser af akutte neuromuskulære sygdomme eller diagnostiske kriterier for autoimmunencefalitis, så kan man finde svaret – og talrige andre svar – her. Bogen er velegnet til både yngre læger på vej ind i neurologi og speciallæger, som arbejder med eller er interesseret i akutneurologi og har brug for et hurtigt, men omfattende overblik.

Bogen er kendetegnet ved en struktureret vidensformidling og en unik kombination af neuroanatomi og kliniske symptomer og giver et hurtigt, men detaljeret overblik over akutte neurologiske tilstande.

Bogen begynder med et kapitel, der beskriver den principielle håndtering af akutte neurologiske tilstande efterfulgt af kapitler om akutte neurologiske tilstande fra hvert neurologisk subspeciale og afslutter med kapitler om hjernedød og organdonation, forgiftning, malnutrition, elektrolytforstyrrelser og endokrinologiske tilstande samt neurologiske komplikationer til medicinske tilstande og kirurgiske procedurer. Tekst suppleres af oversigtstabeller, diagnostiske flowdiagrammer, neuroanatomiske illustrationer, MR-skanninger og CT’er samt patientfotografier, som illustrerer typiske kliniske symptomer for at formidle viden på en meget engagerende måde og give det hurtige, men omfattende overblik, der kræves i en nødsituation. Ved patienter, som meldes med symptomer som talebesvær, forvirring, gangbesvær, svimmelhed eller lignende, tager bogen fagpersonen i hånden og hjælper vedkommende i at strukturere og klassificere både symptomerne og den diagnostiske fremgangsmåde. Bogen er opslagsvenlig og rammer plet.

Bogen er skrevet af Daniel Kondziella, overlæge og klinisk lektor på Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet, og Claus Ziegler Simonsen, overlæge og professor på Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, og udgivet af FADL’s Forlag og fortjener en fremtrædende plads i kittellommen hos enhver, der arbejder med eller er interesseret i akut neurologi.