Skip to main content

Fire læger på sociale medier: Sådan gør vi!

Én er venner på Facebook med mange af sine patienter – og det giver ingen problemer. En anden optræder under pseudonym på Facebook, fordi han ikke vil være venner med patienterne. En tredje optræder bevidst ikke som læge, fordi hun ikke vil kendes som »lægen« af sine venner på Facebook, mens en fjerde netop understreger sin profession, fordi han mener, at læger i højere grad skal præge sundhedsdebatten på sociale medier.

Bodil Jessen boj@dadl.dk

20. maj 2020
2 min.

På sociale medier er der mange måder at være læge på. Lægeforeningen udgiver nu en ny SoMe-guide for læger, og i den forbindelse har Ugeskrift for Læger talt med fire læger om deres forhold til og deres gode og dårlige erfaringer med at være læge på sociale medier.

Gitte er ven med sine patienter

En stor del af Gitte Vincents venner på Facebook er også hendes patienter. Det trives hun med, men hun er kun venner med de patienter, hun kender ud over læge-patient-relationen.

Læs mere

Andreas giver patientgrupper fagligt modspil

Han vil bekæmpe misinformation på sociale medier, og det har fået Andreas Andersen til at bruge sin lægeautoritet som debattør. Sociale medier gør ham også til en bedre læge, mener han.

Læs mere

Elif vil ikke kendes som »lægen Elif«

Det er et bevidst valg, at Elif Bayram Orbe ikke skiver, at hun er læge på Facebook. Vennerne på Facebook skal bare vide, at hun er Elif – ikke »lægen Elif«.

Læs mere

Michael optræder under et andet navn

Da han var i almen praksis i sin KBU, fik han flere venneanmodninger på Facebook fra patienter. Det fik Michael Tveden Gundesen til at optræde under pseudonym på Facebook.

Læs mere