Skip to main content

Flere bukker under for infektioner

700.000 mennesker dør årligt på grund af antibiotika­resistente bakterier. Og her i 90-året for opdagelsen af penicillinet er skræk­scenariet, at 10 mio. mennesker vil dø af banale infektioner i 2050. Til sammenligning dør i dag 8,8 mio. mennesker af kræft om året.
Salmonella. Foto: Science Photo Library / Scanpix
Salmonella. Foto: Science Photo Library / Scanpix

Antje Gerd Poulsen, antje@videnskabogsundhed.dk

3. jan. 2019
3 min.

33.000 mennesker i Europa eller seks ud af hver 100.000, især helt små børn og gamle mennesker, bukker nu under årligt af infektioner, som lægerne ikke kan behandle på grund af antibiotikaresistens. Det svarer til indbyggertallet i en by som Hillerød.

Tallene fremgår af en ny rapport fra ECDC, det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol. De dækker ikke konkrete, navngivne personer, men er estimeret på basis af indberetninger til det europæiske overvågningssystem EarsNet i 2015. ECDC har listet 31 europæiske lande ud fra antal af infektioner og dødsfald efter angreb af multiresistente bakterier.

Øverst på listen står Italien med 10.000 årlige dødsfald. I bunden ligger Island med et enkelt dødsfald. Men altså end ikke en forblæst Atlanterhavsø går fri.

Danmark ligger på en 25. plads med 124 dødsfald, svarende til knap to ud af hver 100.000. Det receptregulerede forbrug, overvågning af infektioner og antibiotikaforbrug hos både mennesker og dyr, og en målrettet indsats for at begrænse smitte har sikret placeringen i den bedre ende af statistikken.

Alligevel oplever vi også herhjemme, at udviklingen bevæger sig i den forkerte retning. Det fremgår af nye tal fra det danske overvågningsprogram DANMAP, som registrerer antibiotikaforbruget og resistensudviklingen. DTU fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut står bag.

Ifølge »DANMAP 2017« fra oktober i år er antallet af patienter, som rammes af alvorlige bakterieinfektioner, vokset med 30 pct. på otte år. Fra godt 8.000 tilfælde af invasive infektioner, dvs. infektioner i blodet, i 2009 til næsten 11.000 tilfælde i 2017.

Andelen af infektioner, som skyldes resistente bakterier, er uændret, hvilket altså også betyder en stigning i antallet af infektioner med multiresistente organismer som bl.a. MRSA og CPO.

Især CPO vækker nu bekymring, fordi bakterierne er resistente over for nogle af de antibiotika, man normalt bruger mod infektioner, når intet andet virker. Og der er eksempler på, at bakterien deler genet for resistens med andre bakterier. Derfor har CPO netop fået sin egen vejledning.

Og flere multiresistente typer af bakterier kommer til. Senest har et internationalt hold forskere, som også Statens Serum Institut er med i, fundet flere multiresistente kloner af Staphylococcus epidermidis, også kaldet hvide stafylokokker. De findes nu på hospitaler i store dele af den vestlige verden.

Læs også:

Forskerne finder nye våben mod resistens

Håndsprit og rengøring er nummer et

Faktaboks

Fakta