Skip to main content

Forsøg med deltid skal rekruttere flere praktiserende læger

I Sønderjylland er det nu blevet lettere at søge deltid i hele hoveduddannelsen i almen medicin. Alle involverede sygehusafdelinger i Sygehus Sønderjylland har på forhånd accepteret deltid på 30 timer om ugen. Målet er at rekruttere flere kommende praktiserende læger.
»Vi ønsker at være læger, men vi ønsker også at have et familieliv.«, siger Kim Agerholm Brogaard. Foto: Palle Peter Skov
»Vi ønsker at være læger, men vi ønsker også at have et familieliv.«, siger Kim Agerholm Brogaard. Foto: Palle Peter Skov

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

12. maj 2022
9 min.

Mange yngre læger efterspørger deltid i deres speciallægeuddannelse, og nu får de hjælp til at få deres ønske opfyldt – hvis de vel at mærke vil være almenmedicinere og lægge deres hoveduddannelse i Sønderjylland.

Alle afdelinger på Sygehus Sønderjylland, der indgår i hoveduddannelsesforløb i almen medicin, har som led i et forsøg på forhånd accepteret deltid på 30 timer om ugen. Det betyder, at de yngre almenmedicinere, der gerne vil på deltid, slipper for at søge de fem sygehusafdelinger individuelt. Med forsøget forlænges hoveduddannelsen med godt et år.

Det er et rekrutteringstiltag, fordi vi så gerne vil have flere nye kolleger, lyder det fra praktiserende læge, Kim Agerholm Brogaard, der er formand for uddannelseskoordinatorudvalget i almen medicin i Region Syddanmark.

»Vi ved, at mange yngre læger ønsker at være på deltid i de år, hvor børnene er små, og bleskift, omsorg og dårlig nattesøvn fylder. Men vi ved også, at processen er enormt tidskrævende og særskilt besværlig for yngre almenmedicinere, der er nødt til at søge om deltid syv forskellige steder. Derfor har vi nu valgt at gøre ansøgningsproceduren mere smidig. Forsøget indebærer, at de yngre almenmedicinere kan nøjes med at søge om deltid i den praksis, der indgår i deres forløb, samt i Den Lægelige Videreuddannelse, som så vil behandle uddannelseslægens ansøgning i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om deltid på vegne af de fem involverede sygehusafdelinger«, fortæller han.

Baggrunden for forsøget er, at der i den seneste ansættelsesrunde kun blev besat tre ud af otte opslåede hoveduddannelsesforløb i Sønderjylland. Det er alt for få til at sikre lægedækningen nu og i fremtiden. Bag forsøget står Sygehus Sønderjylland, de praktiserende lægers uddannelseskoordinatorudvalg samt Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark.

»Hvis vi får lægerne til at være en del af praksislivet og sygehuslivet hernede i deres hoveduddannelse, så vil de opdage, hvor godt et lægeliv man kan få i Sønderjylland«, siger Kim Agerholm Brogaard. »Og så tror vi på, at det kan være nok til, at de vil vælge at blive vores kolleger hernede i fremtiden som praktiserende læger«.

Får et større overskud som læge

Hvis man er almenmediciner og har lyst til deltid, er det normalt noget af et forhindringsløb at få sit ønske opfyldt. De yngre almenmedicinere er kendt som sygehusvæsenets strejfere – de er kun kort tid på hver afdeling og oplever mange skift i løbet af deres uddannelse, der byder på ophold i to lægepraksis samt sygehusafdelinger i medicin, kirurgi, psykiatri, pædiatri og gynækologi-obstetrik.

Hvis de ønsker deltid i hele forløbet, skal de søge alle berørte afdelinger og praksis, eftersom deres skiftende arbejdssteder både skal acceptere de færre ugentlige arbejdstimer og forskudte start- og sluttidspunkter.

At det kan være en vanskelig proces, kan 37-årige Trine Stenberg tale med om. Hun er i øjeblikket fase 3-læge i en praksis i Sønderborg, hvor hun arbejder 32 timer om ugen. Hun var også på deltid i den praksis, hun var tilknyttet i fase 1 og 2. Men på sygehusafdelingerne mødte hun mere modstand mod sit ønske om deltid.

»Jeg kan huske, at det var en omstændig proces at skrive frem og tilbage til de uddannelsesansvarlige overlæger på afdelingerne, og det endte faktisk med, at det kun lykkedes mig at få deltid på medicinsk afdeling. Hvis forsøget havde eksisteret dengang, havde det helt klart været en fordel for mig og havde sparet mig for en masse besvær og bekymringer for vores familieliv«, siger Trine Stenberg.

Uddannelseslæge Trine Stenberg er på deltid i sin nuværende praksis, men hun havde svært ved at få lov til at være på deltid, da hun var på sygehus. Foto: Privat

Det er netop ønsket om en bedre balance mellem arbejds- og familieliv, der ligger bag Trine Stenbergs ønske om deltid. Familien, der bor i Sønderborg, rummer ud over Trine tre børn på ti, syv og tre år samt ægtemanden Morten Stenberg, der er specialeansvarlig overlæge på medicinsk modtagelse på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg.

Hvad giver deltid dig i din hverdag?

»Det giver luft og overskud til vores familie. Jeg kan køre den store til ridning og hente de små, inden det bliver alt for sent, og jeg har i det hele taget mere overskud til at engagere mig i deres liv. Hvis man arbejder fra 8 til 16 hver dag, så ser man ikke sine børn ret meget, når de er vågne, og man har ikke det samme overskud til dem«, siger Trine Stenberg.

Men går du glip af noget ved at gå en time tidligere hver dag? Bliver du en dårligere læge?

»Slet ikke, faktisk tværtimod. Jeg føler, at jeg har et større overskud som læge. Når jeg er på arbejde, er jeg meget engageret og kan også overskue at give en ekstra hånd. Det overskud er jeg sikker på, at jeg ikke ville have, hvis jeg var presset og følte, at jeg ikke slog til«.

Trine Stenberg mødte sin mand på medicinstudiet i Odense. Hun blev færdig som læge tre år efter ham, og han gennemførte sin hoveduddannelse i geriatri på fuld tid på henholdsvis Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital.

»Dengang tænkte vi slet ikke på deltid. Der er nok en kønsforskel«, siger Trine Stenberg, »og så havde vi det også sådan, at vi som familie bare skulle have overstået de to år, hvor Morten måtte køre frem og tilbage til Odense, så hurtigt som muligt«.

Hvad med ligestillingen – er det noget, du tænker på?

»Min mand har fået tilbudt lederstillinger, så lige nu har han lidt fart på karrieren, mens jeg tager den lidt med ro i en periode. Jeg tror på, at jeg nok skal nå det hele. Jeg har også ambitioner om, hvad jeg gerne vil opnå som læge, og jeg er helt sikker på, at det nok skal komme. Det kommer bare på et andet tidspunkt. Men tiden går så stærkt nu, hvor børnene er små, og den periode i vores familieliv skal ikke bare holdes ud, klares og overstås. Det er et liv, vi skal have til at fungere, når vi er midt i det«.

Især almenmedicinere ønsker deltid

Yngre Læger gennemførte i 2018 en medlemsundersøgelse blandt yngre almenmedicinere, hvor 74 procent af de adspurgte svarede, at de i nogen eller høj grad ønskede at arbejde på nedsat tid. Når der spørges til årsagen, svarede 94 procent, at de ønskede mere tid til familien, mens 34 procent angav, at arbejdsbyrden var for stor.

Flere og flere yngre læger går på deltid. Hvor 210 yngre læger i regionerne var på deltid i februar 2007, var antallet i februar i år steget til 1.462, viser en opgørelse, som Ugeskrift for Læger har udarbejdet på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor. Andelen på deltid er i samme periode steget fra 2,5 procent af alle yngre læger i regionerne til 11,2 procent. I 2022 udgjorde kvinder 69 procent af de deltidsansatte læger.

Yngre Læger på deltid i regionerne. Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Ved den seneste overenskomstforhandling var et af Yngre Lægers krav, at yngre læger får en overenskomstsikret ret til at arbejde på deltid. Det blev dog afvist af Danske Regioner, der udtrykte bekymring for, om der er personale nok, hvis flere læger følger tendensen og går på deltid.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der består af 51 fagforeninger, heriblandt Yngre Læger, blev i 2019 enige om en fælles erklæring om, at flere medarbejdere i regionerne skal på fuld tid. Den store udfordring ligger dog ikke på lægeside. Til sammenligning arbejder cirka hver anden sygeplejerske på deltid.

I Region Syddanmark er det især almenmedicinere, der ønsker deltid i deres hoveduddannelse, oplyser chefkonsulent Anette Grum-Nymann fra Koncern HR i regionen. For et par år siden opgjorde regionen, hvor mange yngre læger der på et tidspunkt i deres hoveduddannelse havde fået ændret deres forløb på grund af deltid.

»Vi ønsker at være læger, men vi ønsker også at have et familieliv«Kim Agerholm Brogaard, praktiserende læge

På det tidspunkt var 27-30 procent af almenmedicinerne på deltid på et eller andet tidspunkt i deres forløb. Til sammenligning var det kun 3 procent af kardiologerne, 14 procent af pædiaterne og 8 procent af radiologerne, fortæller Anette Grum-Nymann.

»Det er mit indtryk, at de fleste sygehusafdelinger er med på deltid, hvis lægen ønsker det. De vil gerne imødekomme ønsket og tænker nok også, at det kan give det mest velfungerende forløb, hvis deltid er lægens ønske«, siger Anette Grum-Nymann.

Af Yngre Lægers medlemsundersøgelse blandt almenmedicinere fremgår det, at den gennemsnitlige yngre almenmediciner er en kvinde på knap 36 år, som har to til tre børn. Kim Agerholm Brogaard tror på, at ønsket om deltid er for en tidsbegrænset periode:

»Vi ønsker at være læger, men vi ønsker også at have et familieliv. Det er naturligt, at det kan være svært at håndtere et fuldtidsjob og en småbørnsfamilie, når man har to til tre eller flere småbørn. Derfor tror jeg også, at ønsket om nedsat tid er for en begrænset periode. Vi er klar over, at når vi kommer ud som praktiserende læger, er det til en stressfyldt arbejdsdag, hvor arbejdspresset og arbejdstyngden er høj«.

Sygehus ønsker flere praktiserende læger

På Sygehus Sønderjylland ser lægelig direktør Peter Sørensen frem til forsøget.

»Arbejdstilrettelæggelsen er mere bøvlet for os, når nogle ansatte er på deltid, men det har vi forholdt os til, og så må vi efterfølgende evaluere fordele og ulemper ved forsøget. Men det er meget vigtigt for os, at der bliver besat flere hoveduddannelsesforløb i almen medicin, for de yngre læger er en vigtig ressource for os, mens de er ude på afdelingerne«.

Peter Sørensen mener, at det vil være en fordel for sygehuset, hvis forsøget fører til, at flere læger vælger at slå sig ned som praktiserende læger i Sønderjylland. Også selv om det ikke afhjælper den mangel på speciallæger, som også sygehuset oplever.

»Som sygehus har vi en stor interesse i, at vi får flere praktiserende læger. Vi har fælles patientforløb, og en velfungerende praksissektor vil ganske enkelt give bedre patientforløb«, siger han.

Peter Sørensen understreger, at alle stillinger er slået op på fuld tid, men med en passus om de forbedrede muligheder for at søge om deltid.

Når Trine Stenberg til november er blevet speciallæge i almen medicin, er det planen, at hun skal være praktiserende læge i lokalområdet, når den rette praksis viser sig. Hun kommer selv fra Nordborg på Als, og hendes mand kommer fra København, så det var ikke givet, at de partout skulle være speciallæger i Sønderjylland.

»Men vi er faldet godt til, her er skov og strand, og det er muligt at købe et hus til rimelig pris. Lægefagligt er der gode karrieremuligheder og et godt netværk blandt kollegerne, så vi bliver her«, siger Trine Stenberg.

Hun er dog godt klar over, at et liv som praktiserende læge i en tid med lægemangel ikke rimer så godt på ønsket om deltidsarbejde med god plads til familieliv og børn.

»Mit drømmescenarie er, at jeg ikke skal slide mig ihjel som praktiserende læge. Jeg ved godt, at der er travlt i almen praksis, men jeg tror også på, at vi som praktiserende læger kan have mere fleksibilitet i hverdagen end sygehuslægerne – vi kan i højere grad sidde hjemme og arbejde om aftenen, når børnene er lagt i seng, og vi kan variere længden af arbejdsdagene. Og så tænker jeg da også, at børnene er blevet lidt ældre, og at der derfor bliver lidt mere luft i vores familieliv til mit arbejde«, siger Trine Stenberg.

Læs mere:

Drømmen om deltid: »Vi har gang i en omsorgsrevolution«

Krav om deltid skal give plads til andet end klinisk arbejde