Skip to main content

Hvordan hjælper vi de overvægtige patienter?

Mere end hver anden dansker har et BMI, der placerer dem i kategorien moderat eller svært overvægtig. Læger i alle specialer møder dem hver dag i deres konsultation, klinik eller ambulatorie og prøver at håndtere de sundhedsmæssige udfordringer bedst muligt.
Jens Meldgaard Bruun (tv). Foto: Martin Dam Kristensen. Rasmus Køster-Rasmussen (th). Foto: Claus Boesen
Jens Meldgaard Bruun (tv). Foto: Martin Dam Kristensen. Rasmus Køster-Rasmussen (th). Foto: Claus Boesen

Britt Lindemann, bli@dadl.dk

6. jul. 2020
2 min.
Foto: Martin Dam Kristensen

»Patienten kan ikke gemme 130 kilo for dig. Så selvom de kommer i et andet ærinde, skal vi som læger spørge ind til deres vægt og starte den samtale.«

Jens Meldgaard Bruun er professor i ernæring ved Aarhus Universitet, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt. Han mener, at flere samtaler om vægt er en del af løsningen, ikke en del af problemet. Og løsningen handler om at fratage den enkelte med svær overvægt noget af den ansvarsfølelse, der tynger.

»Stigmatisering af overvægtige er et stort problem, men det betyder ikke, at man ikke samtidig kan tale for vægttab. Jeg vil advokere for, at vi netop kan reducere stigmatiseringen ved at adressere, at der kan være brug for hjælp. Den generelle opfattelse er, at svær overvægt er folks egen skyld og deres eget ansvar, men hvis vi inviterer til åben samtale og tilbyder bredere og dermed bedre hjælp, kan vi forhåbentlig få gjort op med den udbredte misforståelse«

Læs interview med Jens Meldgaard Bruun

Foto: Claus Boesen

»Det er på tide, at vi taler om noget andet, og jeg synes, vi skal snakke om, hvordan man opnår sundhed gennem andre veje end vægttab«

Rasmus Køster-Rasmussen, i hoveduddannelse i almen medicin og ph.d. i vægtudvikling. Var indtil for nylig DSAM’s repræsentant i den arbejdsgruppe, der i tre år har arbejdet på en række anbefalinger til håndtering af overvægt i kommunerne. DSAM ønskede ikke at skrive under på anbefalingerne, der efter deres mening har alt for stort fokus på opsporing og vægttab.

»Læger arbejder evidensbaseret, og det vil sige, at vi ikke tilbyder patienter behandling, der ikke virker. At vi ikke foregøgler dem, at indsatser, vi ved ikke virker, virker. En praktiserende læges job er at se hele patienten og ikke kun på patientens vægt. Men alle læger burde tænke på hele menneskets sundhed, og det nytter jo ikke noget at sætte en patient på slankekur, hvis de i stedet bliver deprimeret, fordi det ikke lykkes«, siger han.

Læs interview med Rasmus Køster-Rasmussen