Skip to main content

Ingen lægevidenskabelige selskaber tilbage i arbejdsgruppe om omskæring

Alle fire inviterede lægevidenskabelige selskaber og to andre sundhedsfaglige grupper har nu trukket sig fra Styrelsen for Patientsikkerheds arbejdsgruppe om rituel omskæring af drengebørn.
Listen over deltagere i arbejdsgruppen er barberet stærkt siden det første møde.  Illustration: Ugeskrift for Læger.
Listen over deltagere i arbejdsgruppen er barberet stærkt siden det første møde. Illustration: Ugeskrift for Læger.
1. sep. 2020
4 min.

En arbejdsgruppe under Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) står tilbage uden inviterede sundhedsfaglige eksperter: De lægevidenskabelige selskaber for anæstesiologi, urologi, pædiatri og kirurgi har – ligesom jordemødre og sundhedsplejersker – trukket sig fra arbejdet med at opdatere vejledningen om ikke-terapeutisk omskæring af drenge .

Først trådte Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) ud af arbejdsgruppen under »sættemødet« den 20. august. Her blev det gjort klart for de to repræsentanter for anæstesiologerne, formand Joachim Hoffmann-Petersen og næstformand Mona Tarpgaard, at Styrelsen for Patientsikkerhed ville fastholde sin anbefaling fra et notat fra februar. I notatet vurderede styrelsen med henvisning til »litteraturgennemgang«, at lokalbedøvelse er tilstrækkelig smertedækning ved indgrebet.

Allerede inden udarbejdelsen af dette notat havde DASAIM i sit høringssvar gjort det klart, at en omskæring – uanset om der er sundhedsfaglig indikation eller ej – er et indgreb, der kræver fuld bedøvelse. Som følge af STPS’s fortsatte tilsidesættelse af anbefalingen fra det lægevidenskabelige selskab på området valgte anæstesiologerne at forlade arbejdsgruppen.

Videnskabelige selskaber melder fra

Ret hurtigt stod det klart, at arbejdsgruppen også kommer til arbejde videre uden de fire repræsentanter for henholdsvis sundhedsplejersker og jordemødre. Og i sidste uge fik anæstesiologerne så følgeskab af yderligere to lægevidenskabelige selskaber. Både urologer og pædiatere har meddelt, at de forlader arbejdsgruppen:

- Hvor længe man skal være med til at gøre noget, når fagligheden forsvinder, det er jo en vurderingssag, og vores vurdering i bestyrelsen var, at vi ikke længere kunne stå inde for det arbejde, der blev foretaget, siger formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, Klaus Birkelund Johansen til DR.

Dansk Urologisk Selskab har fået nok af, at der ikke lyttes til lægerne.

»Beslutningen om at forlade arbejdsgruppen er taget med baggrund i den aktuelle situation, da vi mener ikke at kunne bidrage relevant til arbejdet« lyder det i en pressemeddelse fra selskabet.

Også Dansk Kirurgisk Selskab trækker sig nu fra arbejdsgruppen. Formand for selskabet, Flemming Hansen Dall, bekræfter over for Ugeskrift for Læger, at selskabet har valgt at trække sin deltagelse i arbejdet..

Kirurgernes repræsentant i arbejdsgruppen uddyber, hvorfor han ikke ser nogen grund til at vende tilbage til arbejdsgruppen efter det første møde.

»Jeg vurderer, at det er en umulig opgave. Kommissoriet for arbejdsgruppen giver ikke mulighed for at tilgodese de faglige anbefalinger, og så er der ingen grund til, at vi er der«, siger overlæge, dr.med. Niels Qvist, klinisk professor i kirurgi.

Et indgreb for speciallæger

Den faglige anbefaling fra kirurgerne er, at omskæring altid skal udføres af en speciallæge med den relevante faglige baggrund:

»Vi mener, at omskæring uanset årsagen kun skal udføres af speciallæger, der har kendskab til indgrebet. Det vil sige urologer, kirurger og plastikkirurger. Og vi synes afgjort ikke, det er en god ide at uddelegere sådan et indgreb – heller ikke selvom det måtte være en kirurg, der har ansvaret«, lyder det fra Niels Qvist, der ligesom de øvrige repræsentanter for de lægevidenskabelige selskaber bakker op om Lægeforeningens generelle holdning til ikke-terapeutiske omskæringer, nemlig at det bør vente til drengen er fyldt 18 år og kan give sit samtykke som myndig.

»Vi er ligesom Lægeforeningen imod unødvendige kirurgiske indgreb. Men hvis det er lovligt at få omskåret et drengebarn, så skal vi som læger bidrage til at sikre, at det bliver gjort rigtigt og uden risiko for patienten. Derfor er kirurgerne gået med i arbejdsgruppen om en opdateret vejledning. Men det er faktisk også derfor, jeg har forladt arbejdsgruppen igen. For hvis det bliver besluttet fra politisk hold, at man fortsat skal have lov til at omskære drenge under 18 år, så skal indgrebet i det mindste foretages af speciallæger«, lyder det fra Niels Qvist.

Der var én, der var to, der var tre …

Med både anæstesiologer, urologer, pædiatere, kirurger, jordemødre og sundhedsplejersker ude af arbejdsgruppen er der af de oprindeligt inviterede deltagere fra »relevante faglige selskaber/sammenslutninger« kun to enlige repræsentanter for »Private kirurgiske klinikker, der udfører ikke-terapeutiske omskæringer«.

Det er Sundhedsministeriet, der sidste år bestilte en opdatering af vejledningen fra 2014 om ikke-terapeutisk omskæring hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen var oprindeligt planlagt til at ligge klar i slutningen af 2020.

Næste møde i arbejdsgruppen er planlagt til den 17. september.

LÆS OGSÅ:

Anæstesiologer træder ud af arbejdsgruppe om rituel omskæring

»Vi har lagt ansvaret for de rituelt omskårne drenge i politikernes hænder«