Skip to main content

»Jeg vil ikke være ejer for enhver pris«

»Jeg kan godt lide, at man deler ansvar og kan sparre med hinanden«, siger Tessa Bystrup Boyles. Foto: Jesper Balleby.

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

10. nov. 2023
3 min.

Tessa Bystrup Boyles er 35 år og i fase 2 i speciallægeuddannelsen i almen medicin på AUH. Hun bor i ejerbolig i Højbjerg i det sydlige Aarhus med sin mand og to små børn.

Hvorfor har du valgt almen medicin?

»Jeg synes, at almen medicin er enormt spændende. Jeg er generalist og vil gerne vide lidt om det hele. Og så er work-life-balance enormt vigtigt for mig«

Hvordan ser du din fremtid – sygehus, almen praksis eller andet?

»Min plan A er almen praksis. Det er spændende arbejde, og man har det rigtig hyggeligt. Men jeg har før været lidt i tvivl, for jeg kan også rigtig godt lide at arbejde på sygehus. Jeg trives med den skiftende hverdag og i stemningen på travle afdelinger. Så hvis ikke det går med almen praksis, er det rart at vide, at der er brug for almenmedicinere mange andre steder«.

Vil du være ejer eller ansat?

»På sigt vil jeg gerne være medejer af en praksis, fordi man som klinikejer har indflydelse på sin egen hverdag. Det betyder ikke så meget, hvornår jeg kommer til at eje – om der går et halvt år eller fem. For jeg vil ikke være ejer for enhver pris. Det vigtigste er at finde den rigtige praksis«.

»Det bekymrer mig helt sikkert, om jeg som ejer vil kunne lægge det fra mig, når jeg går hjem fra praksis, for jeg ønsker ikke at arbejde mere end normal fuldtid«Tessa Bystrup Boyles, HU-læge i almen medicin

Hvilken type praksis kunne du tænke dig?

»Helt klart kompagniskab med andre. Gerne et større sted med tre-fire kompagnoner. Jeg kan godt lide, at man deler ansvaret for praksis og kan sparre med hinanden. Og i en større klinik kan de enkelte læger få specifikke ansvarsområder – både lægefagligt og ledelsesmæssigt. Jeg vil f.eks. rigtig gerne arbejde med personaleledelse, mens andre måske hellere vil være den primære på retningslinjer, økonomi eller andet«.

Er der noget, der bekymrer dig ved at skulle arbejde i almen praksis?

»Det bekymrer mig helt sikkert, om jeg som ejer vil kunne lægge det fra mig, når jeg går hjem fra praksis, for jeg ønsker ikke at arbejde mere end normal fuldtid. Det daglige store patientflow bekymrer mig også lidt. Men jeg håber, at jeg kan finde et sted, hvor der er en god kultur, og hvor vi er enige om vores værdigrundlag. For mig er penge ikke det vigtigste. Det er arbejdsglæde og patienttilfredshed«.

Kunne du have lyst til at blive læge i et lægedækningstruet område?

»Vi bor i eget hus i Højbjerg, og jeg vil gerne arbejde tæt på min bopæl. Så det ligger ikke lige for. Det eneste, der kunne gøre det, var, hvis vi valgte at flytte til Thy, hvor vi har sommerhus, og hvor vi elsker at være. Det skulle være derfor – mere end af idealistiske grunde. Det er ikke, fordi jeg er bange for arbejdspresset i et lægedækningstruet område. Jeg har før arbejdet i en praksis i Sydsjælland, og det var helt fantastisk. Patienterne var mere syge, men de var også mere taknemmelige og nemmere at hjælpe, end jeg oplever, at patienter i storbyerne kan være«.