Content area

|

Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne

Hvordan kan klinikerne i en travl hverdag bidrage til at nedsætte hospitalernes CO2-aftryk? Det arbejdes der i større eller mindre grad med i alle regioner, men det er en proces, der først lige for alvor er kommet i gang, og det er ikke mindst brugen af ressourcer, der skal sættes ind over for. Alt for meget benyttes en enkelt gang og smides så væk uden at gå til genbrug.
Maria Gaden, leder for Center for Bæredygtige Hospitaler.
Forfatter(e)
Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

For et par år siden blev Region Midtjyllands CO2-aftryk målt til 578.000 ton CO2. I 2050 skal regionen være CO2-neutral. Ambitionerne er store, og på alle hospitalerne i regionen arbejdes der med projekter, der kan sikre større bæredygtighed og dermed mindre klimabelastning. I Region Midtjylland har de ansat bæredygtighedskonsulenter på alle hospitaler, i psykiatrien, på socialområdet og på det præhospitale område.

Der er desuden ansat medarbejdere med fokus på bæredygtighed i indkøbsafdelingen. Med base på Regionshospitalet Randers er der oprettet et Center for Bæredygtige Hospitaler, der koordinerer indsatsen i hele regionen. Her er Maria Gaden leder. Og centret igangsætter, hjælper og har styr på de mange projekter, der gennemføres på regionens hospitaler i regionen. Centret kan også medvirke til analyse mv., og der kan søges om midler til vikarer, så medarbejdere kan frigøres til projektarbejde.

»I vores indsats har vi sat øget fokus på såkaldt cirkulær økonomi, hvor vi ser på forbruget. Her er målet at få nedsat ressourceforbruget med 30 procent i 2030. Vi kan jo ud af tallene se, at vores samlede indkøb til forbrug udgør 80 procent af det samlede klimaftryk i regionen, mens energiforbruget udgør 4 procent. Så det siger noget om, hvor der virkelig er en gevinst et hente«, fortæller Maria Gaden.

I den cirkulære økonomi ses produktions- og forbrugssystemet som en cirkel med produktion, forbrug, genbrug og genanvendelse. Og forbruget er stort på hospitalerne, hvor engangsprodukter i stor stil ryger til affald.

Frustrerede klinikere

»Klinikerne på regionens hospitaler kan jo udmærket se, at noget skal gøres, for der smides rigtigt meget væk efter en enkelt gangs brug, vi har spild, og samtidig hører man om, at der ikke må købes bæreposer i plastik hos Netto. Det giver frustrationer og ofte er det klinikerne selv, der efterlyser handling«, siger Maria Gaden.

Indsatsen på regionens hospitaler foregår på tre områder: Den første er direkte udledning, blandt andet af bedøvelsesgasser. Den anden er forbrug af vand, varme og strøm, der påvirker et kraftværk nogle få kilometer væk, og den tredje er den indirekte udledning, hver gang der købes en saks eller en kittel. Så er det fremstillet er sted, måske i en anden verdensdel, hvor det har påvirket CO2-udledningen.

»Det nye er, at vi har fokus på alle tre områder og ikke kun de to første. Dermed tager vi større ansvar, og målsætningen er at reducere inden for alle tre områder. Det vil sige, at vi har fokus på at reducere indkøb, øge genbrug og på ikke kun at bruge en gang og så smide væk. Nogle kan måske huske den gang, hvor noget var flergangs og ikke kun engangs, og hvordan kan det ændres igen, uden at det påvirker patientsikkerheden?

Man kan selvfølgelig altid være i tvivl om, hvor effektivt et projekt er, og her kan vi i Center for Bæredygtige Hospitaler hjælpe med at lave analyser og beregninger. Og vi har altid en kliniker med, når vi på den måde laver større projekter«, siger Maria Gaden.

Læs også:

Klimaforandringer er også lægernes sag

Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet

Mål og ambitioner i Region Midtjylland

CO2-neutral cirkulær region i 2050

96 procent reduktion ad det samlede CO2-aftryk fra 1990 til 2030

70 procent genanvendelse i 2030 i dag ligger det på 19 procent

30 procent reduktion i mængden af affald i 2030.

30 nedsættelse af ressourceforbruget i 2030

Eksempler:

  • Kirurgisk sengeafsnit på Regionshospitalet i Viborg kiggede kritisk på alle arbejdsgange for at mindske forbrug og affald. Det har reduceret det daglige affald med 38% og det dyre kliniske risikoaffald med 35%.

  • Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest gik systematisk til værks, da de ville skære 20% af forbruget på udvalgte produkter i afdelingen. De har brugt forbedringsmodellen til at forandre vanerne i dagligdagen. Det gav blandt andet mulighed for at teste ideer og tilpasse dem, inden de blev rullet ud i hele afdelingen.

  • Regionshospitalet Randers har indsamlet smørbøtter, yoghurtbægre og andet emballageaffald af plastik, der ellers ville være blevet smidt ud. Affaldet er sammen med plastaffald fra borgernes renovation i Randers Kommune blevet brugt til at fremstille 700 designerstole til hospitalet.

  • Dagkirurgien på Regionshospitalet i Horsens har undersøgt, hvad der forhindrer, at slangerne fra anæstesiapparater – ligesom tidligere - bruges en hel dag i stedet for at blive kasseret efter én patient.

  • Resultatet af en gennemsnitlig ucementeret hofteoperation er mere end 10 kg affald til forbrænding. Hospitalerne i region Midtjylland producerer årligt 7.000 ton affald, hvoraf kun 19 % bliver genanvendt. Resten brændes. Region Midtjyllands projekt 'Det gode OP-forløb' undersøger, om mængden af affald fra operationsstuer kan reduceres.

  • Aarhus: Når en dyne bliver for slidt til at leve op til hospitalernes kvalitetskrav, kan den nu få nyt liv som juniordyne i Aarhus Kommunes dagtilbud. MidtVask er begyndt at sy kasserede hospitalsdyner om til dyner til børn.

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar