Skip to main content

Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne

Hvordan kan klinikerne i en travl hverdag bidrage til at nedsætte hospitalernes CO2-aftryk? Det arbejdes der i større eller mindre grad med i alle regioner, men det er en proces, der først lige for alvor er kommet i gang, og det er ikke mindst brugen af ressourcer, der skal sættes ind over for. Alt for meget benyttes en enkelt gang og smides så væk uden at gå til genbrug.
Maria Gaden, leder for Center for Bæredygtige Hospitaler.
Maria Gaden, leder for Center for Bæredygtige Hospitaler.

Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

7. feb. 2022
6 min.

For et par år siden blev Region Midtjyllands CO2-aftryk målt til 578.000 ton CO2. I 2050 skal regionen være CO2-neutral. Ambitionerne er store, og på alle hospitalerne i regionen arbejdes der med projekter, der kan sikre større bæredygtighed og dermed mindre klimabelastning. I Region Midtjylland har de ansat bæredygtighedskonsulenter på alle hospitaler, i psykiatrien, på socialområdet og på det præhospitale område.

Der er desuden ansat medarbejdere med fokus på bæredygtighed i indkøbsafdelingen. Med base på Regionshospitalet Randers er der oprettet et Center for Bæredygtige Hospitaler, der koordinerer indsatsen i hele regionen. Her er Maria Gaden leder. Og centret igangsætter, hjælper og har styr på de mange projekter, der gennemføres på regionens hospitaler i regionen. Centret kan også medvirke til analyse mv., og der kan søges om midler til vikarer, så medarbejdere kan frigøres til projektarbejde.

»I vores indsats har vi sat øget fokus på såkaldt cirkulær økonomi, hvor vi ser på forbruget. Her er målet at få nedsat ressourceforbruget med 30 procent i 2030. Vi kan jo ud af tallene se, at vores samlede indkøb til forbrug udgør 80 procent af det samlede klimaftryk i regionen, mens energiforbruget udgør 4 procent. Så det siger noget om, hvor der virkelig er en gevinst et hente«, fortæller Maria Gaden.

I den cirkulære økonomi ses produktions- og forbrugssystemet som en cirkel med produktion, forbrug, genbrug og genanvendelse. Og forbruget er stort på hospitalerne, hvor engangsprodukter i stor stil ryger til affald.

Frustrerede klinikere

»Klinikerne på regionens hospitaler kan jo udmærket se, at noget skal gøres, for der smides rigtigt meget væk efter en enkelt gangs brug, vi har spild, og samtidig hører man om, at der ikke må købes bæreposer i plastik hos Netto. Det giver frustrationer og ofte er det klinikerne selv, der efterlyser handling«, siger Maria Gaden.

Indsatsen på regionens hospitaler foregår på tre områder: Den første er direkte udledning, blandt andet af bedøvelsesgasser. Den anden er forbrug af vand, varme og strøm, der påvirker et kraftværk nogle få kilometer væk, og den tredje er den indirekte udledning, hver gang der købes en saks eller en kittel. Så er det fremstillet er sted, måske i en anden verdensdel, hvor det har påvirket CO2-udledningen.

»Det nye er, at vi har fokus på alle tre områder og ikke kun de to første. Dermed tager vi større ansvar, og målsætningen er at reducere inden for alle tre områder. Det vil sige, at vi har fokus på at reducere indkøb, øge genbrug og på ikke kun at bruge en gang og så smide væk. Nogle kan måske huske den gang, hvor noget var flergangs og ikke kun engangs, og hvordan kan det ændres igen, uden at det påvirker patientsikkerheden?

Man kan selvfølgelig altid være i tvivl om, hvor effektivt et projekt er, og her kan vi i Center for Bæredygtige Hospitaler hjælpe med at lave analyser og beregninger. Og vi har altid en kliniker med, når vi på den måde laver større projekter«, siger Maria Gaden.

Læs også:

Klimaforandringer er også lægernes sag

Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet

Fakta

Fakta