Skip to main content

Stort behov for mere grøn forskning på sundhedsområdet

Forskning i bæredygtighed på sundhedsområdet er vigtig, fordi det for læger er afgørende med videnskabelig evidens for, hvad der virkelig virker, når der skal bruges tid og kræfter på grønne tiltag i en travl hverdag. Problemet er, at der mangler en sådan forskning, mener læge Anna Roe Rasmussen
Anna Roe Rasmussen er netop selv gået i gang med et ph.d.-projekt om bæredygtighed inden for ortopædkirurgi.
Anna Roe Rasmussen er netop selv gået i gang med et ph.d.-projekt om bæredygtighed inden for ortopædkirurgi.

Kurt Balle, kurt@ps-presse.dk

7. feb. 2022
3 min.

»For læger spiller videnskabelig evidens en stor rolle i deres kliniske arbejde. Det er derfor også naturligt, at vi efterspørger, om der er dokumentation for mange af de nye bæredygtige tiltag, der indføres i sundhedsvæsenet.

Derfor skal vi have gang i mere grøn forskning på sundhedsområdet, og klinikerne bør engagere sig mere i den dagsorden, da meget af det medicin og udstyr, vi bruger til behandling af patienter, efterlader et stort aftryk i regionernes CO2-regnskaber«.

Sådan siger læge Anna Roe Rasmussen. Hun er netop selv gået i gang med et ph.d.-projekt om bæredygtighed inden for ortopædkirurgi.

Læge Anna Roe Rasmussen står i spidsen for Læger for Klimaet, og hun er en del af Lægeforeningens arbejdsgruppe, der har udarbejdet foreningens kommende klimapolitik. Anna Roe Rasmussen har i flere år arbejdet for at få klima og bæredygtighed på dagsordenen hos sine kolleger og i sygehusvæsenet i det hele taget.

Efter processtart i Region Midtjylland er hun nu i gang med et forskningsprojekt om bæredygtighed inden for ortopædkirurgi som ph.d.-studerende på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospitalet Køge i samarbejde med DTU.

Holdningsændring

»Der er ingen tvivl om, at der i regionerne og på hospitalerne er sket en holdningsændring, og at bæredygtighed og klima er kommet højere op på dagsordenen i alle fem regioner, ikke mindst i Region Midtjylland. Jeg får også mange henvendelser og oplever stor interesse og ønsker om samarbejde i forbindelse med mit projekt.

Det er også vigtigt, for der er forskningsmæssigt lang vej endnu. Der vil uden tvivl fremover komme stor fokus på, at alle sektorer skal tage større del i den grønne omstilling. Det gælder også sundhedssektoren. Derfor mener jeg, at vi som klinikere er nødsaget til at være på forkant og engagere os mere i grøn forskning på sundhedsområdet. Ellers risikerer vi, at beslutningerne på området bliver truffet, uden at vi er ordentligt inddraget i processen.

Vi kan derimod være med til at drive den grønne omstilling i sundhedssektoren, hvis vi har den rette viden og dokumentation til at træffe beslutninger ud fra. Den grønne omstilling kommer, om vi vil det eller ej«.

Anna Roe Rasmussen glæder sig over, at der på mange hospitaler arbejdes med genbrug og brug af færre ressourcer, som er nogle af hovedprincipperne inden for cirkulær økonomi.

Samtidig efterlyser hun forskning, der kan dokumentere, hvad der virkelig betyder noget, når det gælder bæredygtighed og udledning af drivhusgasser, uden at man går på kompromis med kvaliteten i behandlingen. Netop fordi dokumentation og evidens betyder så meget for det kliniske arbejde.

»Og så tror jeg, at forskningen kan danne et bindeled mellem dem, der administrativt arbejder med bl.a. grønne indkøb i sundhedsvæsenet og klinikerne, da læger potentielt kan spille en stor rolle i at gøre vores kliniske arbejdsgange mere bæredygtige hvis vi er ordentligt informeret om evidensgrundlaget for nye grønne tiltag. Her skal vi efter min mening havde flere klinikere på banen og styrket den grønne forskning ude på hospitalerne såvel som i primærsektoren«, siger Anna Roe Rasmussen.

Læs også:

Klimaforandringer er også lægernes sag

Kampen for klimaet rykker ud på hospitalerne