Skip to main content

Læge klager til STPS – over STPS

»I har selv bragt patientsikkerheden i fare«. Sådan lyder meldingen til Styrelsen for Patientsikkerhed fra en speciallæge. Han mener, at styrelsen er skyld i utilsigtede hændelser i forbindelse med sagen om en læge, der i marts blev frikendt i sag om blufærdighedskrænkelse. Styrelsen bekræfter, at de har modtaget klagen. 

Niels Chr. Helm, psykiater. Foto: Privat
Niels Chr. Helm, psykiater. Foto: Privat

Bodil Jessen, boj@dadl.dk

28. apr. 2023
7 min.
»Det er i høj grad deres magtfuld­kommenhed, der rammer mig« Niels Chr. Helm, psykiater, Aarhus

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har gjort sig skyldig i utilsigtede hændelser over for en gruppe sårbare patienter. De har bragt patienternes liv og helbred i fare og ikke nok med det: Styrelsen har også bragt fremtidige patienters liv i fare.

Sådan lyder den krasse kritik fra praktiserende psykiater Niels Chr. Helm fra Aarhus. Den erfarne psykiater reagerer på sagen om en læge, der i marts blev frikendt ved Retten i Aarhus efter en langvarig sag hos politi og domstole. Sagen indebar bl.a., at lægen i en periode på 1,5 år var forhindret i at arbejde, fordi STPS midlertidigt havde frataget hans autorisation.

Niels Chr. Helm har nu indsendt to klager til STPS  – over STPS.

I den ene indberetter han STPS for en utilsigtet hændelse, fordi de ikke sørgede for behandling af lægens patienter i den periode, hvor styrelsens sanktioner forhindrede ham i at arbejde.

Niels Chr. Helm mener, at styrelsens handlinger uden tvivl har medført forsinkede og forlængede behandlingsforløb for patienterne samt med stor sandsynlighed har medført forværring af sygdom med indlæggelser som følge. Og han påpeger, at styrelsens handlinger i værste fald kan have været årsag til varige skader eller dødsfald blandt patienterne.

I den anden klage indberetter Niels Chr. Helm STPS for en utilsigtet hændelse, der har medført gener, sygdom og fare for den anklagede læge. Den pågældende læge opsøgte Niels Chr. Helm på grund af depression som følge af sagen og har derfor været hans patient.

I denne klage skriver Niels Chr. Helm, at styrelsens handlinger uden tvivl har medført, at lægen – hans patient – »udviklede symptomer på en belastningsreaktion med svære depressive symptomer. Desuden skønnes det, at hans fysiske helbred blev påvirket i negativ retning«.

Magtfuldkommenhed

Niels Chr. Helm er en del af en gruppe på 40-50 sundhedspersoner, der løbende har mødtes og drøftet sagen, enten fordi de kender den pågældende læge eller på anden måde er blevet engageret i sagen.

Lægen blev 15. marts frikendt ved Retten i Aarhus for anklager om blufærdighedskrænkelse af to patienter. Anklagemyndigheden har ikke ønsket at anke frifindelsen.

Niels Chr. Helm begrunder her, hvorfor han har valgt at klage over STPS.

»Vi er jo forpligtede til at indberette utilsigtede hændelser, hvis vi mener, at patienter kan komme til skade. Og det er min vurdering, at STPS dels har påført lægens patienter store gener og bragt deres liv og helbred i fare, dels har påført min patient store psykiske, fysiske og økonomiske skader. Min patient kan risikere varigt tab af sin erhvervsevne som følge af langvarig depression og PTSD-lignende symptomer«, forklarer Niels Chr. Helm til Ugeskrift for Læger.

Han understreger, at han ikke kritiserer STPS, fordi de reagerede prompte med først arbejdsforbud og siden midlertidig fratagelse af autorisationen, da detaljer i anklagerne mod lægen blev kendt.

»Det er helt i orden, at de reagerer ved at stoppe hans arbejde med det samme. Det skal de. Men når det er sket, skal de i ugerne efter tage stilling til, hvad de kan gøre, så patienterne sikres forsvarlig behandling. De skal ikke vente, til der er gået halvandet til to år, som de har gjort i denne sag«, mener Niels Chr. Helm.

Han kritiserer styrelsen for at ignorere lægens forslag til, hvordan han fortsat kunne behandle patienter under foranstaltninger, der kunne sikre patienternes sikkerhed. På samme måde oplevede Niels Chr. Helm, at hans og andre lægers opkald og breve med forslag til patientsikker behandling blev ignoreret af styrelsen.

»Som et minimum burde de i samarbejde med andre praktiserende speciallæger have sikret, at de mest behandlingskrævende patienter kunne få behandling på andre klinikker. Men det har de ikke gjort. Det er i høj grad deres magtfuldkommenhed, der rammer mig«.

Sagen er tidligere omtalt i Ugeskrift for Læger, hvor STPS har kommenteret kritikken af styrelsens sanktioner. Sektionsleder i STPS, Metta Frost, har endvidere udtalt sig til TV 2, hvor hun har understreget, at styrelsen i den slags sager ikke kan uddelegere sit tilsyn til andre.  

Styrelsens svar har skuffet Niels Chr. Helm, og han kan ikke forstå, at det er umuligt at uddelegere ansvar til andre sundhedspersoner.

»Jeg synes, at styrelsen i deres svar fralægger sig ansvaret. De dækker sig ind under, at de ikke kan uddelegere ansvar til andre, og de fremstiller det, som om det alene er et politisk indgreb, der skal til. Men det er for letkøbt. De uddelegerer masser af ansvar, f.eks. når de bestemmer, hvornår vi skal spritte af og så videre. De er uddannede jurister og sundhedspersoner, og de burde kunne tænke og handle selv«.

Fremtidig fare

Niels Chr. Helm mener ikke blot, at STPS har sat patientsikkerheden over styr i den konkrete sag. Han frygter, at styrelsen med sin handlemåde har bragt patientsikkerheden for fremtidige patienter i fare.

»For det første vil mange speciallæger af frygt for at få deres økonomi og renommé ødelagt være bange for at varetage behandlingen af bestemte patientgrupper. I fremtiden kan man derfor frygte, at de patientgrupper kan få svært ved at blive tilbudt behandlingsforløb. For det andet kan vi risikere, at læger og andet sundhedspersonale vil blive tilbageholdende med at fortælle STPS om andre sundhedspersoners mulige krænkende adfærd over for patienter. Denne sag har jo vist, at det kan medføre psykisk og økonomisk ruin for en uskyldigt anklaget«, siger han.

Spørgsmålet om lægers manglende retssikkerhed bliver nu taget op politisk. Lægeforeningens formand Camilla Rathcke skal således mødes med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) for at drøfte, om balancen mellem patientsikkerheden og lægers retssikkerhed er passende.

Niels Chr. Helm er glad for, at lægers retssikkerhed nu havner på politikernes bord.

»Det er jeg rigtig glad for. Men jeg synes, at der er detaljer, som ikke er kommet frem, og det er vigtigt for Sophie Løhde og andre politikere at vide, at det her ikke kun drejer sig om lægers retssikkerhed. Styrelsens lukkethed og magtfuldkommenhed er i høj grad en fare for både læger og patienter, og det håber jeg, at jeg kan rette fokus mod med de to utilsigtede hændelser«, siger han. 

Den omtalte frikendte læge har givet tilladelse til, at Niels Chr. Helm omtaler hans helbred, som det fremgår af denne artikel.

Svar fra STPS

Ugeskrift for Læger har bedt Styrelsen for Patient­sikkerhed om en kommentar til sagen. Læs skriftligt svar.