Skip to main content

Lægeforeningen kritiserer Patientombuddet for løselig omgang med UTH-systemet

Patientombuddet omgås ikke UTH-indberetningerne tilstrækkeligt forsigtigt, mener Lægeforeningen og opfordrer sundhedsministeren til at sætte en evaluering af UTH-systemet i gang.

Foto: Colourbox.
Foto: Colourbox. (Foto: creative studio - Fotolia)

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

17. feb. 2014
5 min.

Er det i orden, at Patientombuddet har trukket nok så anonyme data ud fra den database over utilsigtede hændelser (UTH), som ombuddet administrerer, til brug for et Folketingssvar? Et Folketingssvar, som medierne senere kan få aktindsigt i?

Nej, mener Lægeforeningen. Foreningen har kendskab til adskillige medlemmer, som har kunnet genkende sig selv eller kolleger i nogle af de UTH-indberetninger, der i ganske vist anonymiseret form er dukket op i medierne, nærmere betegnet i en liste på TV2s hjemmeside.

TV-stationen havde søgt aktindsigt i en liste over UTH-indberetninger vedrørende det præhospitale område i alle regioner, som Patientombuddet havde udfærdiget til brug for et svar på et Folketingsspørgsmål.

”Vi er … stærkt bekymrede for, at systemets succes og den stigende interesse fra offentligheden, medierne og også det politiske system i forhold til meget konkrete sagsområder vil kunne få negative konsekvenser for, om sundhedspersonalet indberetter en hændelse”. Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Denne praksis får Lægeforeningen til at frygte for opbakningen til UTH-systemet, der har læring som formål. Kommer læger og andre sundhedspersoner til at tvivle på fortroligheden i systemet, vil de næppe indberette, frygter foreningen.

”Vi er … stærkt bekymrede for, at systemets succes og den stigende interesse fra offentligheden, medierne og også det politiske system i forhold til meget konkrete sagsområder vil kunne få negative konsekvenser for, om sundhedspersonalet indberetter en hændelse”, skriver Lægeforeningens formand, Mads Koch Hansen i et brev til nu tidligere Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (SF).

”Det er fortsat helt afgørende, at sundhedspersonalet kan være sikker på, at indberetninger til systemer er 100% anonyme”, skriver han endvidere.

I brevet opfordrer Lægeforeningen sundhedsministeren til at iværksætte en evaluering af UTH-systemet, der i år har eksisteret i ti år.

Og samtidig beder foreningen ministeriet om en vurdering af den pågældende liste udfærdiget af Patientombuddet, som endte på TV2s hjemmeside.

Faktaboks

Fakta

Tredje gang

Det er tredje gang inden for kort tid, Lægeforeningen kritiserer Patientombuddet. Som Ugeskrift for Læger skrev i sidste nummer, har foreningen klaget til Folketingets Ombudsmand over Patientombuddets sagsbehandling, som Lægeforeningen finder kritisabel på flere punkter. Bl.a. fik en overlæge en sags på halsen på grund af en hændelse, der indtraf, mens overlægen slet ikke var på arbejde.

Læs også: Lægeforeningen: Ombudsmanden må undersøge Patientombuddet.

Ombudsmanden har ikke endnu meldt ud, om han ønsker at optage en undersøgelse på baggrund af Lægeforeningens klage.

Sidste år klagede Lægeforeningen – også til Folketingets Ombudsmand – over, at afgørelser fra Patientombuddet i klagesager over læger i flere tilfælde først blev offentliggjort – i den såkaldte gabestok - meget lang tid efter den hændelse, der gav anledning til klagen.

Lægeforeningen mente også, at når offentliggørelse fandt sted så sent, burde reglen frafaldes om, at en offentliggørelse i ”gabestokken” skal vare i to år.

Som ugeskriftet.dk berettede 3. februar, gav Ombudsmanden Lægeforeningen medhold i, at det var ”særdeles beklageligt” med de meget sene offentliggørelser af afgjorte sager men ikke i, at to-års kravet burde fraviges.

Læs også: Ombudsmanden kritiserer Patientombuddet.

Ikke nogen kampagne

På trods af de tæt på hinanden følgende kritikpunkter fra Lægeforeningen ikke i gang med en kampagne vendt mod Patientombuddet.

”Nej, det er vi på ingen måde. Men vi tager fat i en række konkrete problemer i den måde, som Patientombuddet har arbejdet på”, siger Mads Koch Hansen, foreningens formand.

Har foreningen en række konkrete forslag til forbedring?

”Lægeforeningen mener generelt, at Patientombuddet skal sikre både læger og patienter en grundig og fair sagsbehandling inden for rimelige tidsrammer. I den seneste sag, hvor vi har klaget over, at Sundhedsministeriet har givet aktindsigt i konkrete indberetninger af utilsigtede hændelser, er anbefalingen, at denne form for offentliggørelse stoppes”.

Skal den evaluering af UTH-systemet, I efterlyser, munde ud i nogle anbefalinger, eller hvad?

”Vi mener, at det efter ti år med det nuværende system er en god ide at se på, hvordan sundhedsvæsenet kan sikre en bedre opfølgning på den viden, som indberetningerne giver”.

”Ingen kommentarer”

Patientombuddets direktør, Steffen Egesborg Hansen, er af Ugeskrift for Læger blevet gjort bekendt med den seneste kritik fra Lægeforeningens side men afholder sig fra at kommentere, idet kritikken ikke er rettet direkte til Patientombuddet men til sundhedsministeren.

”Lægeforeningen har skrevet til ministeren, og det synes jeg ikke, jeg vil kommentere på”, siger Steffen Egesborg Hansen.

Hos Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er der heller ingen kommentarer. På grund af det nylige ministerskift, har den nye mand på posten, Nick Hækkerup (S) en hel bunke af sager liggende på sit bord, og han har endnu ikke haft mulighed for at sætte sig ind i denne, oplyser ministeriet.

Læs også leder af Mads Koch Hansen: Fejl under lup.