Skip to main content

Lægeformand: Ministeren lyttede

I kølvandet på Svendborgsagen og #detkuhaværetmig ønskede Sundhedsminister Ellen Trane Nørby dialog med bl.a. Lægeforeningen. Det fik hun i dag.

©2016 Palle Peter Skov.
©2016 Palle Peter Skov.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

30. nov. 2017
2 min.

”Jeg er tilfreds med at møde en minister, som tog det hele meget alvorligt og lyttede”, siger Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing efter et timelangt møde med Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag.

”Jeg synes, det var et konstruktivt møde, og jeg har en forventning om, at hun vil handle på i hvert tilfælde dele af de forslag, vi kom med”.

Et af Lægeforeningens forslag handler om klarere regler for journalføring.

”Vi foreslog ministeren at nedsætte et udvalg, der skal opdatere bekendtgørelsen om journalføring, så den bliver tidssvarende, f.eks. er den udarbejdet i en tid, hvor der ikke var elektroniske patientjournaler. Men også, så der sikres et smidigt samspil mellem jura og patientsikkerhed”, siger Andreas Rudkjøbing.

Et andet forslag handler om vægtningen af de opgaver, som Styrelsen for Patientsikkerhed varetager.

”Vi mener, at Styrelsen for Patientsikkerhed har alt for ensidigt fokus på at placere skyld, straffe og sanktionere i forhold til den vigtige opgave, det er, at bidrage til at forebygge, at fejlene sker igen”, siger han.

”Noget af det, vi peger på, er at styrelsen skal have langt større fokus på læring. Det har de en strategi for, men de har behov for i langt højere grad, at det, de samler op, kommer ud at virke. Det er noget, man f.eks. kan være med til at fastsætte i den resultatkontrakt med staten, som styrelsen har”.

Og endelig har Lægeforeningen også et klart budskab om en ankeinstans, der kan håndtere afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Hvis vi skal have tillid til styrelsens beføjelser og de meget indgribende sanktioner, som de kan bruge hurtigt, så skal vi kunne anke nogle af disse afgørelser, f.eks. den midlertidige autorisationsfratagelse og arbejdsforbud. Der kan gå op til to år, før den pågældende læge ved, om der overhovedet er en sag”, siger Andreas Rudkjøbing.

Hvad er din opfattelse af ministerens reaktion?

”Jeg oplever, at hun er meget optaget af, at vi på den ene side har et effektivt tilsyn, som også kan skride ind hurtigt, hvis der er behov for det. Men jeg hører hende også sige, at hun er optaget af, at det er nødvendigt med tillid til at det, styrelsen laver, grundlæggende er fornuftigt, rimeligt og retfærdigt”.

Læs også: Læger kræver klarere regler for journalføring

Læs også: Læger efterlyser forebyggelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs også: Læger kommer under skrappere tilsyn

Læs også: Styrelse: Derfor politianmelder vi læger

Læs også: Lægelige topledere: Styrelsen for Patientsikkerheds linje bekymrer