Skip to main content

Nu forsvinder lægemiddelannoncer fra Ugeskrift for Læger

Som et af verdens første internationalt anerkendte lægevidenskabelige tidsskrifter siger Ugeskrift for Læger nu farvel til annoncer for lægemidler.

Redaktionen

19. jun. 2020
1 min.

Uden debat og spørgsmål på Lægeforeningens repræsentantskabsmøde, Lægemøde 2020,  blev bestyrelsens budgetforslag med et indbygget farvel til lægemiddelannoncer vedtaget. I stedet skal spaltepladsen bruges på forskningsformidling.

Det vil koste cirka 3,5 millioner i tabte indtægter, men til gengæld frigøre læserne af Ugeskrift for Læger fra påvirkning af reklamer for lægemidler.

Det er den rigtige vej at gå, understreger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

»Når vi som nogle af de første i verden siger farvel til annoncer for lægemidler i vores lægevidenskabelige tidsskrift, gør vi samtidig plads til mere formidling af forskning i Ugeskrift for Læger. Det er godt, for i dag må Ugeskrift for Læger takke nej til mange fagligt stærke og relevante videnskabelige artikler,« siger Andreas Rudkjøbing.

»Selvom læger er vant til at forholde sig kritisk til data, må man antage, at reklamer påvirker læger såvel som resten af befolkningen. Vi arbejder for, at læger i det danske sundhedsvæsen er uafhængige af påvirkninger fra lægemiddelindustrien, og det vil vi gerne markere ved at gå forrest i Ugeskrift for Læger,« siger Lægeforeningens formand.

LÆS OGSÅ:

Debat om lægemiddelannoncer i Ugeskrift for Læger

Læger vil være fri for lægemiddelannoncer i deres eget fagblad