Skip to main content

Nyt register skal samle alle omskæringer af drengebørn

Læger får nu pligt til at registrere alle omskæringer af drengebørn, uanset hvor omskæringerne er foretaget. Og kan straffes med bøde, hvis de undlader, siger den nye sundhedsminister.

Ellen Trane Nørby (V) er sundhedsminister og vi have omfanget af rituelle omskæringer kortlagt. Foto: Flemming Leitorp
Ellen Trane Nørby (V) er sundhedsminister og vi have omfanget af rituelle omskæringer kortlagt. Foto: Flemming Leitorp

Anders Heissel, ah@dadl.dk

2. dec. 2016
5 min.

Efter hver eneste gang en dreng bliver omskåret i Danmark, skal lægen efterfølgende lade omskæringen registrere.

Ifølge nye regler, der bliver offentliggjort i dag den 2. december og træder i kraft 1. januar 2017, skal læger registrere alle omskæringer til Landspatientregistret, uanset hvor de foretages. Efter de nuværende regler er det kun indgreb, som foretages på private sygehuse og klinikker, der skal registreres, men fremover skal lægerne altså indberette alle omskæringer – også dem, der finder sted i eksempelvis private hjem.

Målet er at kortlægge omfanget og eventuelle risici forbundet med den omdiskuterede praksis, siger den nye sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Ugeskrift for Læger.

”Vi skal have et bedre overblik, og derfor forpligter vi nu lægerne til også at indberette de omskæringer, som foretages uden for de private klinikker. Tidligere har de udelukkende skullet indberette omskæringer på klinikkerne, men nu udvider vi indberetningspligten,” oplyser Ellen Trane Nørby i en mail til Ugeskrift for Læger.

Vi vil gerne sende et tydeligt signal til både lægerne og til ejerne af klinikkerne om, at de skal indberette omskæringer. Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister

 

Stoppede lignende register

Den nye register er reelt det samme som det register, som den netop afgåede sundhedsminister Sophie Løhde (V) stoppede i august sidste år. Netop det registrer var sat i værk i januar 2014 af daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF), men blev lukket i august 2015 af Sophie Løhde, da registret viste sig at være ulovligt, da det aldrig var blevet godkendt af Datatilsynet. Og desuden blev de registreringer af omskæringer i den periode på ca. halvandet år efterfølgende slettet.

Faktaboks

Fakta

Men ifølge Sundhedsministeriet er anmeldelsen af registreringen nu blevet opdateret og ikke mindst godkendt af Datatilsynet, og kan derfor træde i kraft fra nytår.

De nye regler betyder samtidig, at sanktionerne bliver skærpet over for læger, der ikke indberetter indgrebet. De vil fremover kunne straffes med bøde, og det samme vil klinikejere, der ikke har anmeldt klinikken til Styrelsen for Patientsikkerhed, som de er forpligtet til.

”Vi vil gerne sende et tydeligt signal til både lægerne og til ejerne af klinikkerne om, at de skal indberette omskæringer. Derfor vil begge parter fremover kunne få en bøde, hvis ikke de sørger for at få indberetningerne på plads,” oplyser Ellen Trane Nørby.

Når lægerne efter nytår skal registrere omskæringerne i Landspatientregistret skal de ifølge Sundhedsdatastyrelsen bl.a. notere CPR-nummer, om indgrebet er klinisk eller rituelt betinget og om indgrebet er foretaget af en læge eller under opsyn af en læge.

 

1000-2000 om året

Rituel omskæring blev tidligere foretaget på offentlige sygehuse, men da indgrebet – i den rituelle kontekst – ikke er en sygdomsbehandling, stoppede den praksis ifølge Sundhedsstyrelsen i 1990’erne. Det betød, at rituelle omskæringer i Danmark i dag foregår uden for de offentlige sygehuse, og hos enten privatpraktiserende speciallæger

eller i hjemmet hos barnet. Men selvom en læge ifølge loven skal være til stede ved indgrebet – enten ved selv at lave indgrebet eller ved at overvåge indgrebet – findes der ikke en registrering af, hvor mange rituelle omskæringer der foretages i Danmark, ligesom der ikke findes oplysninger om antallet af komplikationer.

Forud for Astrid Krags beslutning om et register lå et notat fra Sundhedsstyrelsen, der skønnede, at antallet af rituelle omskæringer om året i Danmark ligger på mellem 1000 – 2000 om året. Styrelsen vurderede samtidig, at ”der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn”, men på den anden side var der heller ikke risici ved indgrebet, når det "foretages korrekt og af kompetente læger" at styrelsen fandt grund til at anbefale et forbud mod rituel omskæring af drengebørn. Og det var altså det notat, der dannede baggrund for ønsket om registrering.

 

Læger: God ide

Hos Lægeforeningen er der kun opbakning til den nye registrering, siger Lise Møller, formand for Etisk Udvalg i Lægeforeningen.

”En sådan registrering er en god ide, for det vil skabe et overblik over antallet af rituelle omskæringer og hvor omskæringerne sker. Det overblik har vi ikke i dag og det vil også kunne afdække mulige risici ved indgrebet,” siger Lise Møller.

Læs også: Lægeforeningen: Omskæring bør kun ske efter informeret samtykke