Skip to main content

Nyttig introduktion til de vigtigste love om sundhedsvæsenet

Bogen er brugbar i situationer med behov for hurtigt overblik og forståelse af, hvad loven gør gældende med hensyn til patientens rettigheder og sundhedspersonens handlemuligheder, skriver uddannelsesansvarlig overlæge og anmelder Susanne Scheppan.

Cover: Akademisk forlag

Susanne Scheppan, uddannelsesansvarlig overlæge, Bedøvelse og Operation Syd, Aarhus Universitetshospital. Formand for Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg. Interessekonflikter: ingen.

11. dec. 2023
2 min.

Fakta og vurdering

Sundhedsjura for praktikere

Som ansat i sundhedsvæsenet er det en uundgåelig præmis, at vores daglige arbejde er underlagt forskellige love og regler – et juridisk fundament, det er nødvendigt at have kendskab til. Særligt når mødet med patienten og pårørende giver anledning til sundhedsjuridiske problemstillinger, kan ens paratviden blive udfordret og medføre behov for opdatering.

Her står man sig godt ved at konsultere »Sundhedsjura for praktikere« af Finn Kittelmann. Bogen er velstruktureret med en opdeling i otte kapitler, hvor det første giver en kort introduktion til de vigtigste love om sundhedsvæsenet.

De efterfølgende seks kapitler er disponeret således, at hvert kapitel gennemgår et lovområde. Det giver læseren en overskuelig indføring i sundhedsloven, psykiatriloven, tvangsbehandlingsloven (anvendelsen af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile), lov om social service, autorisationsloven, forvaltningsloven og forvaltningsretslige principper.

»Som ansat i sundhedsvæsenet er det en uundgåelig præmis, at vores daglige arbejde er underlagt forskellige love og regler – et juridisk fundament, det er nødvendigt at have kendskab til«Susanne Scheppan, uddannelsesansvarlig overlæge, Bedøvelse og Operation Syd, Aarhus Universitetshospital. Formand for Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.

Det sidste kapitel omhandler institutioner af betydning for sundhedsvæsenet – de forskellige styrelser, tilsyn og Folketingets ombudsmand. Indholdsfortegnelsen over det enkelte kapitel er opdelt i afsnit, som igen er opdelt i underafsnit med korte præcise overskrifter som f.eks. »Samtykke fra mindreårige«, »Delegation af opgaver«, »Værdispringsregel« og »Kortvarig fastholdelse i situationer med personlig hygiejne«.

Det gør, at man som læser hurtigt får et overblik over, hvor man kan finde svar.

Bogen er skrevet, så juraen gøres overskuelig og forståelig. Forfatteren giver eksempler på problemstillinger fra klinikken og oplyser, hvordan de skal håndteres i henhold til gældende regler inden for det specifikke lovområde. Der suppleres med eksempler på afgørelser af klage- og tilsynssager.

Forfatteren gør flittigt brug af referencer – hele 682 er oplistet bagerst i bogen. Referencerne udgør langt overvejende henvisninger til de eller den specifikke paragraf, lov, bekendtgørelse eller vejledning, der er gjort gældende i situationen. Andre referencer anviser, hvor man kan finde mere uddybende viden.

Jeg finder, at »Sundhedsjura for praktikere« er en særdeles nyttig håndbog for alle ansatte i sundhedssektoren. Den er brugbar i situationer med behov for hurtigt overblik og forståelse af, hvad loven gør gældende med hensyn til patientens rettigheder og sundhedspersonens handlemuligheder.