Skip to main content

Politikere klar til opgør med stråmandsklinikker

Magnus Heunicke vil forpligte læger med flere ydernumre til at have det primære virke i mindst en af de klinikker, vedkommende ejer. Folketinget vil nu undersøge og begrænse udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

Bodil Jessen boj@dadl.dk

26. mar. 2021
3 min.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) indkalder nu sundhedsordførerne i Folketinget til politiske drøftelser for at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

Det bebudede han fredag under førstebehandlingen af et beslutningsforslag fra De Konservative om netop stråmandsklinikker.

»Vi bør lægge vægt på gennemsigtighed i noget så vigtigt som borgernes lægevalg. Jeg er heller ikke selv tilhænger af, at praktiserende læger kan virke som stråmænd, der ejer ydernumre, men uden at have et primært virke i en af de klinikker, som vedkommende ejer«, sagde Magnus Heunicke fra Folketingets talerstol.

Han ønsker at sikre, at en læge har sit primære virke i mindst en af de klinikker, som vedkommende ejer.

Glæde i PLO

PLO glæder sig i en pressemeddelelse over, at alle Folketingets partier bakkede op om beslutningsforslaget fra De Konservative, der opfordrer regeringen til at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker – lægepraksis, der opkøbes af en speciallæge i almen medicin, som efterfølgende overlader klinikdriften og det lægefaglige arbejde til et privat firma.

»Med udbredelsen af stråmandsklinikker får vi en udvikling, hvor private koncerner opkøber lægepraksis og overtager ledelse og drift af stadig flere klinikker. Her betjenes patienterne af korttidsansatte vikarlæger og klinikpersonale helt uden den kontinuitet i læge-patient-relationen, som er så afgørende for at opnå kvalitet i behandlingen«, siger Jørgen Skadborg, formand for PLO og tilføjer:

»Jeg er meget glad for, at alle partier i Folketinget er enige med os i, at det er en udvikling, der er grund til at bekæmpe«.

PLO ser nu frem til, at der igangsættes en proces, hvor regeringen, i dialog med partierne, skal finde en løsningsmodel for, hvordan stråmandsklinikker mest effektivt kan bekæmpes. PLO bidrager gerne til dette arbejde, herunder gerne sammen med Danske Regioner.

Seks ydernumre

Magnus Heunicke lægger op til, at udbredelsen af stråmandsklinikker eller partnerskabsklinikker skal undersøges, men han understreger samtidig, at et indgreb mod klinikkerne ikke skal skabe nye problemer. Ministeren vil således fortsat sikre, at partnerskabsklinikker kan bidrage til at sikre lægedækningen i områder med lægemangel.

»Der skal fortsat kunne være klinikker, hvor lægen varetager patientbehandlingen, og en privat virksomhed varetager administrationen, for det er ikke alle læger, der brænder for administration«, sagde Magnus Heunicke.

Det er en lovændring fra 2013, der har gjort det muligt for praktiserende læger at eje op til seks ydernumre. Lovændringen blev vedtaget af Venstre, Socialdemokratiet, SF og De Radikale.

For PLO er det afgørende, at ejerlægen er arbejdsgiver for ansatte læger, og at dette bør sikres via en indskrænkning af praktiserende lægers adgang til at eje op til seks ydernumre.

LÆS OGSÅ

Praktiserende læge følte sig snydt, da almenmediciner ville købe hans ydernummer

Nyt beslutningsforslag skal bremse stråmandsklinikker

Læge ejer fem ydernumre: »Jeg er ærgerlig over at blive hængt ud som problemet«

Ny PLO-formand maner til kamp mod stråmandsklinikker