Skip to main content

Politisk flertal vil beholde behandlingsgarantien - tre partier åbner for diffentiering

Et flertal af de nuværende partier i Folketinget svarer ja til spørgsmålet ”Skal udrednings- og behandlingsgarantierne fastholdes som i dag?”. Radikale Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten vil gerne opfylde lægernes ønske om differentiering af garantierne med større mulighed for lægefaglig prioritering
Ti ordførere - seks sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger nummer 11
Ti ordførere - seks sundhedspolitiske spørgsmål. Læs alle svarene i Ugeskrift for Læger nummer 11

Kim Andreasen, kia@dadl.dk

30. maj 2019
8 min.

Ugeskrift for Læger har spurgt partiernes sundhedsordførere, om udrednings- og behandlingsgarantierne skal fastholdes som de er i dag. Alle de nuværende partier i Folketinget svarer ja, med undtagelse af Radikale Venstre og Enhedslisten.

Udredningsretten fungerer i dag på den måde, at hvis en patient bliver henvist til udredning på sygehus, skal sygehuset - hvis det er fagligt muligt - have udredt patienten inden der er gået 30 dage. Behandlingsgarantien eller det udvidede frie sygehusvalg betyder, at en patient, som er henvist til behandling, har ret til at vælge et andet hospital i de tilfælde, hvor ventetiden er mere end 30 dage og det i øvrigt kan lade sig gøre.

Vi ønsker en fleksibel ordning, hvor de mest syge patienter behandles inden for en måned, hvorimod "patienter med mindre skavanker" må vente i op til to måneder. Lotte Rod, Radikale Venstre

Fra lægelig side har der været sat spørgsmålstegn ved, om politisk bestemte udrednings- og behandlingsgarantier på 30 dage giver lægefaglig mening. Senest viste en undersøgelse fra Lægeforeningen i april 2019, at to ud af tre lægelige ledere oplever, at udrednings- og behandlingsretten indskrænker deres ledelsesrum udover, hvad der er lægefagligt begrundet.

”Nu er problemet, at man ofte er tvunget til først at behandle patienter, der ikke har størst behov. Det er en forkert måde at bruge ressourcerne på, ikke mindst i et i forvejen presset sundhedsvæsen. Samtidig går det ud over de patienter, som fagligt set burde behandles først. Det er derfor helt nødvendigt med en differentieret behandlingsgaranti, så læger kan prioritere behandling efter faglighed og ikke efter en politisk bestemt frist”, sagde formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, i en kommentar til undersøgelsen.

Men selv om der er skepsis blandt lægerne, så er et flertal af politikerne altså parate til at beholde de nuværende udrednings- og behandlingsgarantier.

Socialdemokratiet svarer, at patienterne skal have de bedste muligheder for at blive udredt og behandlet med kortest mulig ventetid.

”Det kræver, at al tilgængelig kapacitet – offentlig såvel som privat – inddrages i indsatsen for kortere ventetider”, lyder det fra Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for S.

Fra den anden side af Folketinget hos Venstre uddyber sundhedsminister Ellen Trane Nørby sit ja til de eksiterende udrednings- og behandlingsgarantier med, at det grundlæggende handler om lighed i sundhed og lige adgang til sundhedsvæsenet.

”Differentierer man, så er risikoen i den grad, at den mindre stærke og kortuddannede uden pårørende vil ende bagerst i køen, mens den velargumenterende og stærke vil tale sig frem i systemet”.

Radikale Venstre og Enhedslisten ønsker ikke at fastholde garantierne, som de ser ud i dag.

Den radikale sundhedsordfører, Lotte Rod, ønsker en fleksibel ordning, hvor de mest syge patienter behandles inden for en måned, hvorimod "patienter med mindre skavanker" må vente i op til to måneder. Hos Enhedslisten ønsker man alene behandlingsgaranti ved livstruende sygdom og vil give mere plads til lægeligt skøn.

Læs også:

Kun ét dansk parti svarer "nej" til at bevare familielægen

Alle Folketingets nuværende partier bakker op om et ankenævn

Faktaboks

Fakta