Skip to main content

Praktiserende læger kan nu handle praksis direkte med hinanden

En ændring i sundhedsloven gør det muligt for læger at sælge deres ydernummer direkte til en anden praktiserende læge, og regionsklinikkerne kan nu drives i op til seks år.

Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk

29. nov. 2017
2 min.

Folketinget har enstemmigt vedtaget sundhedsminister Ellen Trane Nørbys forslag om at ændre sundhedsloven, så det bliver lettere for en praktiserende læge at overtage et ydernummer direkte fra en anden læge, uden at regionene får det overdraget først, Det fremgår af en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

En læge kan i alt eje op til seks ydernumre.

Samtidig forlænges regionsklinikkernes maksimale driftsperiode fra de nuværende fire til seks år. Dermed mener ministeriet, at det bliver lettere at rekruttere personale til klinikkerne.

”Det er mange bække små, der skal til for at sikre nok læger i alle dele af landet. Med lovændringen gør vi det lettere for den læge, der ønsker at gå på pension, at sælge sit ydernummer direkte til en anden læge og dermed gennemføre et generationsskifte. Samtidig får regionerne får bedre muligheder for at sikre lægedækningen, der hvor det kniber i dag, ved hjælp af regionsklinikker”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i pressemeddelelsen.

Lægernes organisationer er ikke begejstrede for udviklingen.

I sit høringssvar fra august til lovforslaget, det nu er blevet vedtaget, skrev Lægeforeningen bl.a., at ”storklinikker med et mere solidt kapitalgrundlag vil kunne overbyde de yngre læger i kampen om de attraktive ydernumre”.

Og PLO er på samme linje. For ganske nylig fremførte organisationen således sine argumenter mod forslaget på et møde med Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Først og fremmest gik advarslen på "kvotekongerne".

"PLO advarer om, at nyt lovforslag om bedre lægedækning vil føre til, at vi over tid får en helt anden almen praksis, end vi kender i dag, hvor langt de fleste læger selv ejer og driver deres klinikker. Lovforslaget åbner for, at læger fremover vil kunne sælge deres ydernummer til læger, der allerede ejer et ydernummer", som PLO efterfølgende skrev på læger.dk.

Lægerne har i dette tilfælde talt for døve øren. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2018.

Læs også: Almen praksis i opbrud

Læs også: Lægeforeningen: Vejen banet for kapitalstærke storklinikker

Læs også: Politisk aftale: Regioner må drive klinikker i seks år