Skip to main content

Regioner vil have fuldtid – flere læger vil have deltid

Regionernes mission om at få flere ansatte i fuldtidsstillinger er mislykkedes. Stadig flere læger går på deltid, og det er endnu en kæp i hjulet for lægedækningen, mener formanden for Regionernes Lønnings og Takstnævn. Men ifølge Yngre Læger bør regionerne ikke være så bekymrede.

Regionerne bør bruge deltid som en gullerod til at lokke læger til hospitalerne i stedet for at tælle timer med en fuldtidspolitik, mener Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.
Regionerne bør bruge deltid som en gullerod til at lokke læger til hospitalerne i stedet for at tælle timer med en fuldtidspolitik, mener Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.
Kristine Buske Nielsen, krn@dadl.dk.
5. jul. 2017
06 min

Faktaboks

Status på Danske Regioners fuldtidspolitik:

Flere læger vil på deltid. I løbet af de seneste ti år er antallet af læger på deltid steget fra 3 pct. til 8 pct. En udvikling, der vækker bekymring i regionerne.

I 2014 indførte Danske Regioner en fuldtidspolitik, der skulle få flere af regionernes ansatte i fuldtidsstillinger og »sikre flere hænder« på det regionale arbejdsmarked i fremtiden. Målet er, at de 60 pct., der var ansat på fuldtid i 2012, skulle øges til 80 pct. inden 2021. Men det er kun lykkedes regionerne at øge antallet af regionalt ansatte på fuldtid med 1 pct. Det viser en ny status fra Danske Regioner, der blev drøftet til et møde hos Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) den 29. juni. I samme periode er antallet af læger i deltidsstillinger steget med 2 pct.

»Vi må konstatere, at selvom vi synes, at politikken er den rigtige, har vi ikke set den udvikling, vi havde håbet på«, siger Anders Kühnau, formand for RLTN, der fastsætter løn og ansættelsesvilkår for regionalt ansatte.

Han er bekymret over det øgede antal læger i deltidsstillinger og mener derfor, at det er vigtigt at sætte ind med en fuldtidspolitik.

»Det er et problem, at antallet af deltidsstillinger blandt læger er steget med 5 pct. på ti år. Jeg kan godt blive bekymret for, at lægerne er ved at udvikle en kultur, hvor mange vælger deltid. Det er klart, at hvis der er mange læger på deltid, vil de flere, som vi uddanner nu, ikke komme i spil til at løse de lægedækningsmæssige udfordringer. Så vi er nødt til at holde fast i, at det fortsat er langt hovedparten af læger, der skal være på fuldtid«, siger Ander Kühnau.

»Deltid bør ses som gulerod«

De seneste år har Yngre Læger derimod slået et slag for at udnytte mulighederne for deltid endnu mere. Formand for Yngre Læger Camilla Rathcke mener ikke, at regionerne bør se deltid blandt læger som et problem, men i stedet som en gulerod til at tiltrække læger til deres arbejdspladser.

»Jeg synes ikke, at Anders Kühnau skal være så bekymret. Man skal være påpasselig med at se deltid som bare at være af det onde«, siger Camilla Rathcke.

»Man kunne også vende det om og sige, at når man bevilger deltid, giver det mulighed for eksempelvis at forske ved siden af sit kliniske virke eller at få familielivet til at gå op, når både mor og far har karriere. Men deltid kan også bruges som en mulighed for at skabe fleksibilitet for læger, som måske skal pendle langt for at arbejde. Jeg tror faktisk, at det vil trække flere læger til nogle af de sygehuse, der virkelig er truede af lægedækningsproblemer«, siger hun.

Hun er enig i, at der kan være fornuftige årsager til en fuldtidspolitik, men mener, at regionerne i stedet bør se på, hvordan de fastholder deres medarbejdere.

»Engagement, dedikation og økonomiske årsager kan være gode grunde til, at Danske Regioner ønsker folk på fuldtid. Men jeg synes, at det vil være væsentligt mere interessant at lave en politik for, hvordan man får opbygget en medarbejderstab, der har lyst til at blive ved med at arbejde på regionernes hospitaler på trods af udfordringerne i sundhedsvæsnet i stedet for at tælle timer, som man gør med fuldtidspolitikken«, siger Camilla Rathcke.

Flest kvinder på deltid

I forbindelse med fuldtidspolitikken fik Danske Regioner Aarhus Universitet til at gennemføre et forskningsprojekt, der skulle afdække årsagerne til, at ansatte går på deltid. Resultaterne viste, at der er flest kvinder, der går på deltid, og at deltidsstillinger især er udprægede i kvindedominerede fag f.eks. blandt sygeplejersker og jordemødre.

»Vores forskningsresultater viser, at deltid hænger sammen med kønsfordelingen. Derfor kan det, at vi har fået flere kvindelige læger, være forklaringen på, at flere læger går på deltid«, siger Anders Kühnau og peger på, at størstedelen af Yngre Lægers medlemmer i dag er kvinder.

Den forklaring er Camilla Rathcke ikke enig i.

»Man kan ikke udelukke, at det øgede antal kvinder kan betyde, at flere har lyst til deltid af familiemæssige grunde. Men jeg synes, at det er en unuanceret forsimpling. Og jeg synes også, at det er meget nemt at falde tilbage på det argument«, siger Camilla Rathcke og peger på forskning som en anden årsag til, at flere læger ønsker at gå på deltid.

»Der bliver satset meget på forskning i sundhedsvæsenet, flere læger end tidligere forsker og laver ph.d., og jeg oplever, at rigtig mange læger er på deltid for at forske ved siden af det kliniske arbejde. Det kan give dem lyst til at blive i virksomheden, samtidig med at de udvikler sig. Og den viden, lægerne driver videre, er til glæde for både virksomhederne, de forsker i, og patienterne«, siger Camilla Rathcke.

Den enkelte region skal handle

På mødet hos RLTN den 29. juni blev det drøftet, hvad der nu skal ske med fuldtidspolitikken. Anders Kühnau erkender, at de seneste tre års beskæftigelsestal afslører, at barren for fuldtidsmålene er sat for højt. Alligevel har Danske Regioner ikke tænkt sig at revurdere målene. De er i stedet begyndt at se til Sverige, hvor det er de enkelte regioner og kommuner, der lægger en plan for at få flere på fuldtid.

»I stedet for at sætte målene ned, har vi valgt at sige, at nu må det være tid til handling. Der kan være forskellige forklaringer på, at vi ikke er nået i mål. Derfor vil vi lade det være op til de enkelte regioner at lægge en handleplan for, hvordan de konkret skal håndtere udfordringerne«, siger Anders Kühnau og fortæller, at forslaget er lagt op til bestyrelsen.

Men Camilla Rathcke mener i stedet, at regionerne bør lægge fuldtidspolitikken på hylden.

»Lægedækningsdiskussionen fortsætter, og jeg kunne godt tænke mig, at regionerne ser en smule længere ud over deres egen næsetip. Det lægelige arbejdsmarked uden for hospitalsvæsenet udvider sig. Industrien og organisationer som f.eks. FN og WHO vil gerne have læger. Derfor mener jeg, at regionerne bør være opmærksomme på, at de er i fri konkurrence med en masse andre virksomheder om at gøre sig attraktive som arbejdsplads for læger«, siger Camilla Rathcke.

Læs også: Danske Regioner: Færre læger skal på deltid»Det er ikke for min skyld, jeg går på deltid. Det er for mine børns skyld« Yngre Læger kæmper for deltid

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen