Skip to main content

Som boblerne i bækken

Hvis man kan lide at læse om mennesker og historie, kan bogen »Som boblerne i bækken« varm anbefales. Bogen er en litterært bearbejdet familiefortælling i en historisk ramme, skriver anmelder Lise Kirstine Gormsen.
Cover: Brændpunkt
Cover: Brændpunkt

Lise Kirstine Gormsen, cand.med., ph.d. MHH lektor, uddannelsesansvarlig overlæge, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Interessekonflikter: Som ung medicinstuderende kom LKG i Ulla og Helge Fastings hjem. Der blev ivrigt diskuteret etik sundhedsvæsen og samfund. Portrætterne på væggene blev ofte inddraget så LKG har tidligere hørt Ulla Fasting fortælle om slægten.

30. dec. 2021
3 min

Hvis man kan lide at læse om mennesker og historie, kan jeg anbefale »Som boblerne i bækken«, der er en litterært bearbejdet familiefortælling i en historisk ramme.

Det kan jeg, så jeg har inviteret Ulla Fasting, som er tidligere medlem af Det Etiske Råd og tidligere regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, sygeplejerske og MPH, til at tale om bogen på valgfaget: »Lægen og litteraturen«, på medicinstudiets kandidatdel på Aarhus Universitet. Vi har aftalt at bruge bogen som udgangspunkt for en diskussion om lægens, sygeplejerskens og apotekerens rolle igennem tiden.

Selvom bogen har et herligt mylder af mennesker, hvis historier fletter sig ind og ud af hinanden, er apoteker Jakob Møller central som patriarken, hvis veluddannede og progressive efterkommerne breder sig ud over landet.

Jakob Møller er i 1805 apoteker ved Det Kgl. Fredriks Hospital. Han er præget af naturvidenskaben og derfor i opposition til tidens anvendelse af uvidenskabelige metoder, f.eks. brug af igler. Han har også kontroverser med hospitalsadministrationen, fordi det er svært at levere den aftalte medicin til de aftalte priser, når der også skal være ressourcer til udvikling af ny medicin, som han anser for en vigtig del af stillingen. Ulla Fasting fortæller de studerende, at hun genkender nogle af de diskussioner mellem administratorer, fagfolk og forskere, som Jakob Møller havde, fra sin tid som regionspolitiker.

En af Jakob Møllers døtre Augusta bliver sygeplejerske under koleraepidemien i København i1853. Hun og svigerinden opretter senere den første højskole for unge kvinder i Danmark i broderens præstegård i Borbjerg uden for Holstebro. Augusta assisterer også den lokale læge ved at pleje patienternes sår og etablerer en medicinsk urtehave ved præstegården. Ulla Fasting fortæller, at hendes far var praktiserende læge, og at hun som barn kørte rundt med ham til patienterne på haderslevegnen. Hun fik således tidligt et indblik i lægegerningen og lægeplanter.

Ulla Fasting slutter sin fortælling, og de studerende stiller ivrigt spørgsmål, herunder: »Kommer der en efterfølger?« og Ulla smiler: »Jeg er allerede i gang«.

Faktaboks

Fakta