Skip to main content

STPS om lægers frygt: »Naturligvis vil vi tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation«

Styrelsen for Patientsikkerhed adresserer sundhedspersonalets bekymring for tilsynssager under corona-krisen.

Tegning: Lars-Ole Nejstgaard
Tegning: Lars-Ole Nejstgaard

Redaktionen

20. mar. 2020
2 min.

Helt ekstraordinært har Styrelsen for Patientsikkerhed, STPS, udsendt en Vigtig besked til sundhedspersoner og – organisationer i Danmark, hvor styrelsen direkte adresserer den bekymring for tilsynssager, som bl.a. Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, og formanden for LVS, Henrik Ullum, har givet udtryk for i Ugeskrift for Læger.

STPS anerkender, at mange sundhedsansatte vil komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag.

»Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl«, skriver STPS i beskeden, der er underskrevet af Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hun understreger, at den ekstraordinære situation vil indgå i vurderingen af sager, der måtte opstå under coronakrisen.

»Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger«, lyder det i beskeden, der bakker op om viljen til at yde en ekstra indsats.

»Det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer«.

LÆS OGSÅ: Lægeformand: Pressede læger skal ikke straffes som følge af coronakrisen

LÆS OGSÅ: Henrik Ullum i appel til minister: Hjælp os til at kunne arbejde trygt

OVERBLIK: Læs alle artikler om coronavirus på Ugeskriftet.dk