Skip to main content

Styrelser forsikrer om hensyntagen til lægers situation under coronakrisen

Både Styrelsen for Patientsikkerhed og Styrelsen for Patientklager understreger, at de særlige vilkår, som sundhedspersonalet må arbejde under i et coronaramt sundhedsvæsen, kan spille ind på efterfølgende vurderinger af sager mod for eksempel læger.

Bodil Jessen boj@dadl.dk

24. mar. 2020
04 min

Coronaepidemien øger risikoen for fejlskøn, diskutable lægefaglige vurderinger og prioriteringer, der kan være kontroversielle. Alt sammen i en uheldig cocktail med et sundhedsfagligt beredskab, der kan blive tyndt og sårbart, fordi personalet arbejder uden for deres sædvanlige speciale eller selv bliver syge.

Derfor har både Henrik Ullum, formand for LVS, og Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, appelleret til sundhedsmyndighederne og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at sende et klart signal om, at læger ikke bliver straffet, hvis de på grund af et ekstraordinært stort arbejdspres under coronakrisen får vanskeligt ved at udføre deres arbejde med den sædvanlige høje standard.

Deres opfordring er blevet bakket op af både Danske Patienter og sundhedsordførere. Og de seneste dage er der også kommet svar på lægernes opråb.

Skal ikke bruge kræfter på at være bange

Styrelsen for Patientsikkerhed har således udsendt »Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark«, hvor direktør Anne-Marie Vangsted adresserer lægernes bekymring.

»Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger«, siger Anne-Marie Vangsted i meddelelsen.

Sundhedsministeriet oplyser, at udmeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er clearet med sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen.

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, kvitterer positivt for budskabet fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

»Det er en rigtig vigtig melding fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har efterspurgt en udmelding, fordi det er så afgørende, at sundhedspersonalet har mod og handlekraft i denne ekstraordinære situation. Så giver det ikke mening, at de skal bruge kræfter på at gå og være bange for deres egen retssikkerhed, hvis de er nødt til at bevæge sig på kanten af deres faglighed, eller hvis vi kommer ud over sundhedsvæsenets kapacitet med deraf følgende risiko for fejl og patientskader«.

Helt særlige omstændigheder

Også Styrelsen for Patientklager reagerede på lægernes bekymringer. I en pressemeddelelse udtaler direktør Lizzi Krarup Jakobsen, at Styrelsen for Patientklager har stor forståelse for det pres, som den aktuelle COVID-19-situation lægger på sundhedsvæsenet.

Hun understreger, at det er vigtigt, at det oplyses, hvis helt særlige forhold har gjort sig gældende i forbindelse med behandling af en patient.

»Vi beder altid om udtalelser fra for eksempel afdelingsledelsen, når vi indhenter materiale i forbindelse med en klagesag, hvor der er klaget over et behandlingssted. Men både i styrelses- og disciplinærnævnssager er det selvfølgelig ekstremt vigtigt at vide, hvis en patient, der klager, er blevet behandlet under helt særlige omstændigheder, som den aktuelle COVID-19-situation kan give anledning til«.

Hun opfordrer til, at ledelserne på for eksempel hospitalsafdelingerne er opmærksomme på at afgive udtalelser i både styrelses- og disciplinærnævnssager, hvor læger eller andre sundhedspersoner har arbejdet i helt særlige rammer eller på grund af særlige omstændigheder.

»Det er selvfølgelig noget, der har betydning i forhold til afgørelsen af klagen«, understreger Lizzi Krarup Jakobsen.

Hertil siger Andreas Rudkjøbing:

»Det er positivt, at Styrelsen for Patientklager reagerer konstruktivt på de helt særlige betingelser, som coronaudbruddet forårsager for læger, sygeplejersker og andre kolleger i sundhedsvæsenet. Vi er glade for, at styrelsen signalerer forståelse for det pres, som vores medlemmer kan komme under. Vi bakker op om opfordringen til, at ledelserne udarbejder udtalelser i de sager, som omhandler situationer, hvor læger har arbejdet under de helt særlige omstændigheder i kølvandet på coronaudbruddet. Vi vil selvfølgelig også have et skarpt blik på, at det sker, og at udtalelserne inddrages i vurderingen af sagerne«.

LÆS OGSÅ

Lægeformand: Pressede læger skal ikke straffes som følge af coronakrisen

Henrik Ullum i appel til minister: Hjælp os til at kunne arbejde trygt

STPS om lægers frygt: »Naturligvis vil vi tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation«

Lægehus i knæ af corona: »Vi er bange for at miste nogle patienter«

 

OVERBLIK: Læs alle artikler om coronavirus på Ugeskriftet.dk

Faktaboks

FAKTA

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen