Skip to main content

Svendborgsagen kommer for Højesteret den 21. marts

Svendborgsagen kulminerer om under fire måneder, hvor den er berammet til Højesteret.

Anders Heissel, ah@dadl.dk

28. nov. 2017
1 min.

Den 21. marts 2018 får en dømt læge sammen med hele den danske lægeverden svar på, hvad Højesteret mener om sagen.

Den dag kommer Svendborgsagen for Højesteret, oplyser kilder til Ugeskrift for Læger.

Siden lægen den 30. august i år blev dømt for grov forsømmelse ved Østre Landsret har kampagnen #detkuhaveværetmig samlet flere tusinde læger, der føler, at samme fejl, som lægen fra Svendborg lavede og blev dømt for – kunne have været begået af dem selv.

Formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing har sagt det på denne måde:

”Der er tale om en urimeligt hård dom i Landsretten, som vil kunne få store konsekvenser for andre læger i lignende situationer. Derfor er det meget positivt, at Højesteret nu tager sagen op. Det er afgørende for lægestanden at få en juridisk vurdering hos landets højeste retsinstans af, om de handlinger, som er begået i denne sag, virkelig kan takseres som grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed”, sagde Andreas Rudkjøbing, da Procesbevillingsnævnet afgjorde, at lægen får mulighed for at få afprøvet sin sag ved Højesteret.

Læs også: Få overblikket: Ugeskriftet guider dig igennem Svendborgsagen