Skip to main content

Uundværligt værktøj for alle, der er arbejder med tvangsforanstaltninger i psykiatrien

Bogen fortjener en fremtrædende plads på hylden i konferencerummet på psykiatrisk afdeling og hos enhver, der beskæftiger sig med psykiatrisk behandling og lovgivning, skriver professor i psykiatri og anmelder Merete Nordentoft.

COver: Djøf Forlag

Af Merete Nordentoft, professor i psykiatri, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet. Interessekonflikter: ingen.

3. jun. 2024
2 min.

Fakta og vurdering

Psykiatriloven

Er man i tvivl om retsgrundlaget for at begrænse indlagte patienters adgang til sociale medier, eller om retsgrundlaget for at gennemføre test af alkohol i udåndingsluft, om regler vedrørende patientrådgiveres adgang til journaldata, eller regler om motivation inden iværksættelse af tvangsmedicinering, så kan man finde svaret – og talrige andre svar – i »Psykiatriloven med kommentarer«.

Bogen er skrevet af professor emerita, dr. jur. Ellen Margrethe Basse og cand. scient. pol. Knud Kristensen, mangeårig formand for Landsforeningen SIND. Bogen er et imponerende værk, der grundigt gennemgår alle dele af psykiatriloven, som er den centrale lov i forhold til anvendelse af tvang i psykiatrien.

»Denne bog fortjener en fremtrædende plads på hylden i konferencerummet på psykiatrisk afdeling og hos enhver, der beskæftiger sig med psykiatrisk behandling og lovgivning«Merete Nordentoft, professor i psykiatri

Den inddrager et omfattende materiale i form af lovforarbejder, retspraksis, klagenævnspraksis og ombudsmandsberetninger. Bogen indeholder en grundig, dybtgående og nuanceret gennemgang af alle aspekter af psykiatriloven, og forfatternes reflekterede tilgang gør læsningen både informativ og tankevækkende.

Bogen er et opslagsværk, fyldt med værdifulde og meget detaljerede oplysninger, ikke bare om lovteksten og dens udlægning, men også om retspraksis. Dette gør den til et uundværligt værktøj for alle, der arbejder med tvangsforanstaltninger i psykiatrien og har behov for hjælp til at navigere gennem komplekse juridiske og etiske spørgsmål inden for psykiatrien.

Denne bog fortjener en fremtrædende plads på hylden i konferencerummet på psykiatrisk afdeling og hos enhver, der beskæftiger sig med psykiatrisk behandling og lovgivning.