Skip to main content

Vaccineboom i almen praksis: »Vi kalder det et lille juleeventyr«

Danskerne strømmede til de praktiserende læger for at blive vaccineret mod COVID-19 i årets sidste uger, viser ny analyse. I de to travleste uger op mod jul stod almen praksis for hver fjerde COVID-vaccination. Det lykkedes et enkelt lægehus i Espergærde at vaccinere cirka 4.000 patienter i løbet af få uger i et lejet festlokale på det lokale bibliotek.

Lægerne Christoffer Hasemann og Frederik Vibe-Hastrup fra Espergærde lejede et festlokale for at kunne skrue op for vaccinationsindsatsen. Foto: Privat.
Lægerne Christoffer Hasemann og Frederik Vibe-Hastrup fra Espergærde lejede et festlokale for at kunne skrue op for vaccinationsindsatsen. Foto: Privat.

Bodil Jessen boj@dadl.dk

14. jan. 2022
7 min.

»Det har simpelthen været så god en oplevelse. Vi har nærmest gået og smilet hele tiden«.

Man kan nærmest høre det store smil i telefonen, da Frederik Vibe-Hastrup fra Lægehuset Vibe-Hastrup og Hasemann i Espergærde fortæller om, hvordan det lykkedes lægehuset i Nordsjælland at vaccinere cirka 4.000 borgere mod COVID-19 i perioden fra den 16. december til den 8. januar i et lejet festlokale på det lokale bibliotek. I løbet af få dage fik de samlet en medarbejderstab på 29 personer, som kunne hjælpe med den intensive vaccinationsindsats.

»Vi har fået vanvittigt meget ros af både vores egne patienter og andre borgere, som bare har syntes, at det var så hyggeligt at komme her og blive vaccineret«, fortæller Frederik Vibe-Hastrup.

De to kolleger i den nordsjællandske delepraksis er langtfra de eneste praktiserende læger, der har haft en mere end almindeligt travl julemåned.

En ny PLO-analyse viser, at almen praksis fra uge 48 og frem til årsskiftet har givet 447.000 ud af de i alt 2.457.000 vaccinationer, som blev givet i perioden. Det svarer til 18 procent.

Højest var aktiviteten i de sidste to uger frem mod jul, hvor almen praksis stod for hver fjerde vaccination, der blev givet i ugerne 50 og 51. I de to uger blev der uddelt 351.200 vaccinestik i almen praksis ud af i alt 1,4 millioner vaccinestik.

Dermed har de praktiserende læger været en meget vigtig spiller i bestræbelserne på at opnå myndighedernes mål om at udrulle vaccinerne til en meget stor del af befolkningen. Fra uge 49 blev målet nået om at vaccinere 300.000 borgere om ugen – et mål, der steg til 500.000 om ugen fra midt-december.

Højest var andelen i Region Nordjylland og Syddanmark, hvor knap en tredjedel af alle COVID-vaccinationer op til jul blev givet i almen praksis. I Region Sjælland, hvor det først fra begyndelsen af uge 50 blev muligt at vaccinere voksne i almen praksis, nåede regionens praktiserende læger alligevel op på at stå for knap en femtedel af COVID-vaccinationerne.

Klik på billedet for forstørrelse. Andel COVID-vaccinationer udført i almen praksis pr. region. Kilde: PLO
»Selvfølgelig har der været rigtig meget arbejde, og det har i hvert fald været min korteste jule-nytårs-ferie nogen sinde. Men det har været en rigtig sjov og positiv oplevelse, og det har været dejligt at kunne være med til at gøre en forskel«Frederik Vibe-Hastrup

Glad og stolt

I slutningen af november og begyndelsen af december blev der skruet voldsomt op for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 i Danmark med udsigten til en hård vinter med høj smitte og sygelighed i et presset sundhedsvæsen med den endnu noget ukendte omikronvariant lurende om hjørnet. Det var i den situation, at der blev indgået aftale om, at de praktiserende læger kunne bidrage til COVID-vaccinationsindsatsen fra uge 48 (29. november – 5. december). Vaccinerne var dog i langt de fleste praksis først tilgængelige fra uge 49 (6.-12. december).

PLO-formand Jørgen Skadborg sagde dengang, at han forventede, at almen praksis kunne levere 100.000 vaccinationer mod COVID-19 om ugen.

»Vi har i hvert fald leveret det, vi har lovet – og mere til. Vi leverede 200.000 vaccinationer om ugen, da der var allermest pres på. Jeg må sige, at indsatsen fra de praktiserende læger har overgået mine vildeste forventninger. Jeg er virkelig glad og stolt over, at så mange praktiserende læger har stillet op så hurtigt og har leveret så stor en indsats, som de har«, siger Jørgen Skadborg.

Nogle patienter kan have oplevet, at deres læge har været nødt til at flytte en ukompliceret kontrol til efter jul, men langt de fleste vaccinationer har krævet ekstra arbejdstid og overarbejde fra både læger og personale i almen praksis, mener Jørgen Skadborg.

»Kollegerne var præget af den alvorlige situation og stillede op uden for almindelig arbejdstid og leverede en ekstraordinær indsats. Vi kan ikke skubbe vores almindelige patientbehandling væk, så derfor har det været nødvendigt med overarbejde i langt de fleste klinikker for at klare opgaven«.

Har I indtryk af, hvilke befolkningsgrupper der særligt er kommet for at blive vaccineret i almen praksis?

»Vi har ikke tal på det. Men mange kolleger har fortalt, at de har oplevet, at der er kommet patienter, som tidligere ikke turde at blive vaccineret, eller som har været i tvivl. Når det kunne lade sig gøre ved egen læge, så ville de godt. Det kunne være nogle, som havde brug for at tale med deres læge eller med personale, som kender dem. Vi så det både med ængstelige voksne, men især med børnefamilier, hvor mange forældre foretrak at komme i den lokale lægepraksis«, siger Jørgen Skadborg.

I en tid med mangel på praktiserende læger og mange udbrændte læger har det ellers ikke været ekstra arbejdsopgaver, der har været mest efterspørgsel på hos de praktiserende læger. Og på efterårets repræsentantskabsmøde blev det da også fastslået, at trivsel skal i fokus, og at der ikke skal indgås aftaler, som kan gå ud over de praktiserende lægers trivsel.

Trods dette har tre ud af fire lægehuse deltaget i COVID-vaccinationerne.

»Vi ved, at cirka 25% af de praktiserende læger er kronisk overbelastede, og jeg har jævnligt understreget over for kollegerne, at det er okay, hvis de ikke magter at påtage sig opgaven med COVID-vaccinationer. Det var frivilligt for lægerne, og det har da også vist sig, at andre i lokalområdet har stillet op, hvis et lægehus ikke magtede at vaccinere af forskellige årsager«, siger Jørgen Skadborg.

Han håber, at de gode erfaringer med COVID-vaccinationer kan bane vejen for, at der indgås en egentlig aftale om, at almen praksis fremover skal stå for vaccination af de ældre og sårbare ved de årligt tilbagevendende influenzavaccinationer og potentielt kommende COVID-vaccinationer.

Et lille juleeventyr

I Espergærde kan man ikke påstå, at vaccinationsindsatsen er gået ud over de to lægekollegers trivsel. Tværtimod. Heller ikke selv om de har haft den travleste julemåned, de kan huske.

»Det har været skægt. Fantastisk. Vi kalder det et lille juleeventyr«, siger Frederik Vibe-Hastrup.

Noget af det, der har givet en særlig stor tilfredsstillelse, er de gode erfaringer med den hastigt sammensatte personalegruppe, som det lykkedes at få stablet på benene i løbet af kort tid ved hjælp af Frederiks hustru, der har erfaring med personaleledelse.

»Vi fik ansat ungarbejdere til at registrere, mens sygeplejersker, sosu’er og farmakologer tog sig af vaccinationerne. Vi rekrutterede overvejende fra yderkanten af arbejdsmarkedet, og det viste sig at give nogle uforudsete positive oplevelser. Vi havde blandt andet ansat en ungarbejder med autisme, som havde haft svært ved at få arbejde, men han viste sig at være helt fantastisk til at registrere borgerne. Vi har også trukket en tidligere langtidssygemeldt sygeplejerske ind, som ellers har haft svært ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det er dejligt at få mulighed for at give andre mennesker den oplevelse, at der er brug for dem. Det har været fantastisk at være med til«, fortæller Frederik Vibe-Hastrup.

Travlhed i det interimistiske vaccinationscenter i Espergærde. Foto: Privat

Ideen til det interimistiske vaccinationscenter på det lokale bibliotek opstod, da de to kompagnoner til en begyndelse forsøgte sig med åbent hus om søndagen til drop in-vaccinationer i deres lægehus. Interessen var så stor, så borgerne stod i kø 100 meter ned ad gaden.

»Vi kunne slet ikke klare det tryk, og vi blev klar over, at vi havde brug for større lokaler og betydeligt flere ansatte. Det kneb også med at skabe plads i kalenderen. De sidste uger i året er jo traditionelt travle uger i almen praksis, og vi skulle jo tage os af de syge, som der altid er mange af på denne tid – og oven i det havde vi en epidemi kørende«, fortæller Frederik Vibe-Hastrup.

Blandt de cirka 4.000 borgere, der er kommet hos lægerne i Espergærde for at blive vaccineret, har der været en hel del børn. Mange børnefamilier har givet udtryk for, at det er hyggeligere og mere trygt end på de store vaccinationscentre. Desuden har der været en del unge, som har foretrukket at kunne droppe ind lokalt uden at være nødt til at bestille tid.

»Selvfølgelig har der været rigtig meget arbejde, og det har i hvert fald været min korteste jule-nytårs-ferie nogen sinde. Men det har været en rigtig sjov og positiv oplevelse, og det har været dejligt at kunne være med til at gøre en forskel«, siger Frederik Vibe-Hastrup.

Han tilføjer:

»Det har også været en god oplevelse, at vi ikke på forhånd har fået at vide, præcis hvordan vi skulle gøre det. Vi har kunnet gøre det på den måde, vi gerne ville – og det har været en stor tilfredsstillelse«.

Link til analysen

Læs mere 

Ny rammeaftale baner vej for, at praktiserende læger kan give COVID-vacciner i hele landet

Trivsel er nu det vigtigste i PLO: »Det er ikke med til at hjælpe på min arbejdsglæde og trivsel, at jeg ikke kan følge med«