Skip to main content

»Vi skal fremelske vores ledelsestalenter«

Hvis sundhedsvæsenet i fremtiden skal have dygtige lægelige ledere, som er afgørende for god behandling og et velfungerende arbejdsmiljø på afdelingerne, er det nødvendigt, at man gør en ekstra indsats for at pleje de unge ledertalenter.
Christina Frøslev-Friis
Christina Frøslev-Friis

Kim Andreasen, kia@dadl.dk

10. jul. 2019
3 min.

Især på sygehusene mangler der læger, der finder det tilstrækkeligt attraktivt at gå ledelsesvejen. En undersøgelse fra Lægeforeningen viste i 2017, at de læger, der gerne vil påtage sig formelle ledelsesopgaver, finder karrierevejen til ledelse uigennemsigtig. Andre oplever, at springet fra den kliniske hverdag til ledelsesopgaven er for stort, og endelig er der mange, der ikke føler sig fagligt klædt på til opgaven.

Sundhedsvæsenet står derfor over for en stor udfordring med at få læger til at interessere sig for ledelse – især set i lyset af, at forskning viser, at det har positiv betydning for kvaliteten af ledelse, når lederen har faglig indsigt i kerneopgaven.

»Afdelinger drevet af ledende overlæger med en faglig indsigt og lægelig forankring giver den bedste kvalitet for patienterne og det bedste arbejdsmiljø. Vi har brug for, at der sidder dygtige lægelige ledere med en faglig ballast til at udvikle sundhedsvæsenet til gavn for patienterne«, siger Christina Frøslev-Friis, formand for Lægeforeningens digitaliserings- og it-udvalg og bestyrelsesmedlem i Yngre Læger.

Ledelse er en vigtig del af lægefaget

Hun peger på, at det derfor er afgørende, at man fremelsker ledelsestalent blandt yngre læger, så der hele tiden er nye ledere til at tage over på de vigtige ledelsesopgaver i sundhedsvæsenet.

»Som lægelig leder skal man italesætte, at det at lede og administrere er en lige så vigtig del af lægefaget som f.eks. det at være forsker. Vi har en kultur, hvor vi ikke har været så gode til også at se ledelse som en kerneopgave og som en naturlig del af lægefaget. Den kultur skal vi gøre noget ved«, siger Christina Frøslev-Friis, som på Lægemøde 2019 var med til at fremlægge Lægeforeningens nye ledelsespolitik »Styrk ledelse i sundhedsvæsenet«.

Hvordan fremelsker man ledelsestalent?

»Det gør man ved, at unge læger får lov at prøve kræfter med ledelse. Man starter jo med at have poster som tillids- og arbejdsmiljøposter og som uddannelseskoordinerende yngre læge og har opgaver f.eks. som skemalægger. Det kører sådan set fint rundt omkring på sygehusene. Men der mangler et step fra det tidspunkt, hvor man som yngre læge har fået erfaring med de mindre administrative projekter og så op til at blive ledende overlæge«.

Investér i fremtidens ledere

Christina Frøslev-Friis efterlyser, at man som leder forsøger at udfylder det tomrum og giver de yngre læger med talent og interesse for ledelse reelle opgaver relateret til ledelse. sdring på sin afdeling eller blive involveret i kvalitetsarbejdet – f.eks. i arbejdet med patientsikkerhed, hvor yngre læger kunne blive koblet på gennemgangen af utilsigtede hændelser eller de risikobaserede tilsyn«.

Hvis lægelig ledelse skal gøres til en kerneværdi, er det for Christina Frøslev-Friis også vigtigt, at man investerer i fremtidens ledere.

»Viser man talent og interesse for ledelse, og klarer man nogle af de første ledelsesopgaver godt, så er det bare med at få sendt folk af sted på ledelseskurser. Nogle steder har man også opbygget talentudviklingsprogrammer. Det er vejen frem, hvis vi skal have talt ledelse op«, siger Christina Frøslev-Friis. À

læs også:

Sundhedsvæsenet har behov for bedre lægelig ledelse

I lære som ledende overlæge