Skip to main content

Vild virus – to historier i én

Historien om coronapandemien er spændende, og det er Jens Lundgrens personlige historie i den grad også. Bogen »Vild virus« kombinerer med stort held de to, skriver anmelder Dan Brun Petersen. 

Cover: Politikens Forlag
Cover: Politikens Forlag

Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus. Interessekonflikter: Var i 2020 konst. centerchef for Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen og var herefter involveret i Covid-19-respons i Region Sjælland, både som kliniker og leder.

4. jan. 2023
3 min.

Fakta

Vild virus 

Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus. Interessekonflikter: Var i 2020 konst. centerchef for Evidens, Uddannelse og Beredskab i Sundhedsstyrelsen og var herefter involveret i COVID-19-respons i Region Sjælland, både som kliniker og leder.

Den erfarne sundhedsjournalist Lars Igum Rasmussen har fanget mange facetter af Jens Lundgrens liv og indsats under coronapandemien og sat dem sammen til en læseværdig bog.

Jens Lundgren er en af de infektionsmedicinske eksperter, der pludselig fik brug for hele sin baggrundsviden, sin omfattende forskning og ikke mindst sit internationale netværk. Bogen fortæller på inspirerende vis, hvordan en imponerende karriere kan udvikle sig fra lidt tilfældige møder til en helt central plads i forståelsen af en ny sygdom og udvikling af medicin til at behandle den.

Man bliver lovet at komme »bag kulisserne« i kampen mod smitte, og det lykkes at bringe læseren meget tæt på Jens Lundgrens oplevelser, overvejelser og dialoger med mange af de andre, der også blev mere eller mindre allemandseje i løbet af pandemien. Flere steder får man fornemmelsen af »afsløring« eller indføring i ellers ukendte detaljer, når Jens Lundgren beskriver sin personlige version af, hvad der lå bag de centrale beslutninger og udmeldinger på pressemøder, der kom til at påvirke alle. Det fungerer godt i bogen, men man skal selvfølgelig huske, at det er ét ud af mange perspektiver i en meget kompleks situation, hvor det samlede system skal tage højde for mange modsatrettede hensyn.

Som læser er man godt underholdt, og man bliver også uddannet via de mange små faktaafsnit såsom »Professorens viruskort« med beskrivelse af de enkelte virus’ karakteristika. Det illustrerer meget fint en af Jens Lundgrens store aktiver: Hans evne til at forklare det vigtige og det nødvendige på en måde, så de fleste kan forstå det.

Der er utroligt mange, der har lært utroligt meget af Jens Lundgren, ikke mindst i de seneste 2-3 år. Bogen giver også gode eksempler på de erfaringer, han selv gør sig undervejs, inklusive de mindre tilfredsstillende. F.eks. da han på rekordtid er med til at udarbejde en rapport med oplæg til beslutninger – der så ikke rigtigt bliver brugt. Naturligvis frustrerende og en præmis han deler med mange andre rådgivere.

Alt taler for, at vi får en ny pandemi, og at det kun er spørgsmål om hvornår. Coronapandemien viste, at vi kan blive overrasket på mange områder. Men »Vild virus« beskriver også, at selvom to kriser ikke er ens,  kan vi bruge alle mulige erfaringer fra én krise til at håndtere den næste. Så selvom man kan blive lidt skræmt af de dystre udsigter, kan man glæde sig over alt det, der kunne lade sig gøre, da hele verden stod over for en hidtil ukendt udfordring. Og også i fremtiden kan man bruge Jens Lundgrens tilgang:

»Vi skal forberede os på det værste og håbe på det bedste«.