Skip to main content

Wendy Sophie Schou valgt som ny forperson for Yngre Læger

Den hidtidige næstforperson i Yngre Læger blev torsdag uden modkandidater valgt som ny forperson for Yngre Læger.

Wendy Sophie Schou er ny forperson i Yngre Læger. (foto: Claus Boesen)

Af Jesper Pedersen, jp@dadl.dk

24. maj 2024
3 min.

Det bliver 37-årige Wendy Sophie Schou, der fremover skal stå i spidsen for Yngre Lægers godt 16.000 medlemmer. Det står klart, efter at hun torsdag på Yngre Lægers repræsentantskabsmøde i København blev valgt til forperson.

Med mærkesager om at re-tænke medlemstilbud, brand og navn; sikre medlemmer fleksibilitet og medbestemmelse via overenskomsterne; og en klar og tydelig stemme i regi af Lægeforeningen, i det politiske rum på Christiansborg og i samfundet generelt, blev hun valgt uden modkandidater.

Hun overtager dermed posten fra Helga Schultz, som efter 5½ år som forperson for Yngre Læger i slutningen af april meldte ud, at hun ville forlade posten.

Wendy Sophie Schou har siden 2022 været næstforperson i Yngre Læger. Derudover har hun siden 2018 været medlem af bestyrelsen, hvor hun frem til 2022 fungerede som formand for Overenskomstudvalget.

Til daglig er Wendy Sophie Schou ansat på geriatrisk afdeling på Holbæk Sygehus, hvor hun er i gang med sit 4. år af hoveduddannelsen i geriatri.

Udvikling af foreningen – og fleksibilitet til lægerne

Ugeskrift for Læger fangede den nyvalgte forperson til et lyninterview mindre end en time efter, at hun glad og rørt havde taget imod valg, blomster og stående ovationer fra sine lægekolleger.

»Hvad ser du som din vigtigste opgave som ny forperson i yngre læger«?

»Det er, at vi skal udvikle Yngre Læger til bedre at kunne varetage alle vores medlemmers interesser. De er meget forskellige i forhold til, hvad de var for 10-15 år siden. Vi bliver nødt til at følge med udviklingen. Det handler i høj grad om, at vi skal se på, hvordan vi kan varetage vores afdelingslægers interesser bedst muligt, og at vi kan udvikle vores medlemstilbud, så de føler sig hørt og set i vores fagforening«.

»Hvad er det første, du vil tage fat i som ny forperson«?

»Vi skal med det samme arbejde videre med det her udviklingsarbejde. Men derudover starter vi også lige om lidt forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2026. Her er et af mine kardinalpunkter at få ført fleksibilitet ind i overenskomsterne, så læger også kan blive en del af det moderne arbejdsliv. Jeg vil ikke sige, at vi skal starte fra bunden, men i et vagttungt akutarbejde, så er der meget, meget lidt fleksibilitet i vores arbejdsvilkår, som det ser ud lige nu«.

Nye ansigter i bestyrelsen

Foruden ny forperson skulle der også vælges nye medlemmer af Yngre Lægers ni personer store bestyrelse.

Christina Neergaard havde på forhånd meddelt, at hun ville trække sig. Det efterlod en ledig plads til et bestyrelsesmedlem, som samtidig bliver en del af Lægeforeningens bestyrelse. Den post gik uden modkandidater til Søren Niemi Helsø, der indtil nu har været forperson for overenskomstudvalget.

Ny til at stå i spidsen for overenskomstudvalget – og nyt bestyrelsesmedlem – blev efter kampvalg Tue Kruse Rasmussen, der er afdelingslæge på Regionshospitalet Silkeborg. Mens David Füchtbauer, ph.d.-studerende ved Odense Universitetshospital også er nyvalgt til bestyrelsen.

Når Yngre Lægers bestyrelse mødes næste gang – den 18. juni – vil der her blive valgt en ny næstperson.