Content area

|
|

Er placebokontrol af operationer kontroversielt eller essentielt?

Forfatter(e)

Lene Vase

Ugeskr Læger 2019;181:V70470
For at farmakologisk behandling kan godkendes til brug i klinisk praksis, skal der dokumenteres en effekt ud over placeboeffekten i dobbeltblindede, randomiserede forsøg. Ikkefarmakologiske behandlinger som neurostimulering og operative indgreb er imidlertid ikke underlagt de samme regler. Det betyder, at invasive og ressourcekrævende indgreb udføres på baggrund af lovende resultater i casestudier og mindre, ukontrollerede studier. Som Pecini et al nævner i det nummer af Ugeskrift for Læger [1], er dette problematisk, da flere af disse interventioner ikke viser en reel effekt, når de senere...
Reference: 
Ugeskr Læger 2019;181:V70470
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side