Skip to main content

Infertilitet kan føre til eksistentiel krise

Både simple tiltag, som empati, og mere omfattende tiltag, som kræver tværfaglig tilgang, kan bedre patienternes psykosociale tilstand.

Et uopfyldt ønske om barn og familieliv kan blive altoverskyggende og medføre nedtrykthed, ensomhed, mangel på mening med livet og tab af identitet.
Et uopfyldt ønske om barn og familieliv kan blive altoverskyggende og medføre nedtrykthed, ensomhed, mangel på mening med livet og tab af identitet.

Redaktionen

9. mar. 2020
1 min.

Selvom der er offentlig finansiering af den fysiske behandling af infertilitet i Danmark, er der ikke behandlingstilbud, der tager sig af de negative psykiske og sociale følger, som infertilitet og fertilitetsbehandling kan medføre. Statusartiklen af Garre et al. gennemgår tiltag som kan afhjælpe de negative følger, herunder patientcentreret behandling med fokus på respekt for patientens og partnerens værdier, holdninger og følelser og mere ressourcekrævende gruppebaserede interventioner med fokus på undervisning og coping.

Læs statusartikel
Anbefalet behandlingstilbud ved psykosociale konsekvenser af infertilitet og fertilitetsbehandling
Victoria Frederikke Stenderup Garre, Yoon Frederiksen & Kathrine Birch Petersen