Skip to main content

Podcast: indlagte patienter med diabetes

Ustabilt blodsukker hos indlagte patienter med diabetes kan give forlænget indlæggelsestid, dårligere sårheling efter operationer samt andre former for komplikationer. Det anslås, at 10-15% af indlagte patienter har sukkersyge, men det er en underbelyst patientgruppe rent forskningsmæssigt.

Foto: Anders Rasmussen, Nordsjællands Hospital, Hillerød
Foto: Anders Rasmussen, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Mie Brandstrup 

1. maj 2023
1 min.

En lang række faktorer kan påvirke patienters glukosemetabolisme under indlæggelse. Indlagte patienter med et dysreguleret blodsukker er ofte længere indlagt, og mortaliteten og generelle hospitalskomplikationer er også øget.

Dansk Endokrinologisk Selskab vil i en kommende, national behandlingsvejledning anbefale, at man i højere grad bruger langtidsvirkende insulin til patienter med type 2-diabetes, der er indlagt på en ikkeintensivafdeling.

Gæst: Mikkel Thor, læge og ph.d.-studerende ved Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Tilrettelæggelse: Mie Brandstrup