Skip to main content
18. okt. 2021

Skal en 89-årig patient med leukæmi have tilbudt kemobehandling? Og hvordan sikrer man de bedste patientforløb for hæmatologiske patienter i fremtiden? Formanden for Dansk Hæmatologisk Selskab, Henrik Frederiksen, giver sit bud i denne udgave af Ugeskriftes videnskabelige podcast.

Medvirkende: Henrik Frederiksen, professor og overlæge i hæmatologi, Odense Universitetshospital.

Tilrettelæggelse: Karen Sigrid Jacobsen

Læs også statusartikler:
Knoglemarvstransplantation og chimeric antigen receptor-T-celleterapi

Henrik Sengeløv & Søren Lykke Petersen

Arvelige erytrocytsygdomme

Andreas Glenthøj

Diagnostik af maligne lymfomer

Judit Jørgensen, Peter Kamper & Francesco d’Amore