Skip to main content

Der er desværre ingen solid evidens for effekten af empirisk sepsisbehandling med ampicillin + gentamicin

Holler et al og Dalager-Pedersen et al har kommenteret vores indlæg om, hvorvidt empirisk behandling af sepsis med ampicillin + gentamicin er at foretrække frem for piperacillin/tazobactam + gentamicin,

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby1, 2 & professor, overlæge, ph.d. Claus Moser1, 2. 1) Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Rigshospitalet, 2) Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet. E-mail: hoiby@dadlnet.dk & moser@dadlnet.dk. Interessekonflikter: ingen

11. apr. 2024
2 min.

Holler et al [1] (i deres svar/red.) og Dalager-Pedersen et al [2] har kommenteret vores indlæg om, hvorvidt empirisk behandling af sepsis med ampicillin + gentamicin er at foretrække frem for piperacillin/tazobactam + gentamicin, idet førstnævnte kombination resulterer i gentamicinmonoterapi i de fleste sepsistilfælde i modsætning til piperacillin/tazobactam + gentamicin [3].

Vi efterspurgte evidensen for effekten af ampicillin + gentamicin, og Holler et al [1] henviste til et arbejde, som nogle af forfatterne har publiceret [4]. Vi har læst arbejdet og konstaterer, at dette arbejde omhandler et andet emne, da det er et retrospektivt arbejde om effekten af kortvarig gentamicinterapi på nyrefunktionen hos patienter med bakteriæmi. Artiklen har de sædvanlige problemer for retrospektive arbejder herunder ingen oplysninger om, hvilke andre antibiotika der blev givet, en del patienter fik varierende gentamicindoser, og der er ingen tal for overlevelsen, selvom det anføres, at der ikke var signifikante forskelle mellem de to grupper. Dalager-Pedersen et al [2] anfører, at en daglig dosis af gentamicin er tilstrækkelig pga. gentamicins irreversible binding til bakteriernes ribosomer [2]. Imidlertid er denne post-antibiotiske effekt af gentamicin kortvarig over for bl.a. Staphylococcus aureus, og vores dyreforsøg med det nært beslægtede tobramycin over for S. aureus viste da også, at den ønskede behandlingseffekt ikke opnås med tobramycinmonoterapi [5], og det er i overensstemmelse med de to internationale publikationer, vi citerede i vores første indlæg [3], som Holler et al [1] og Dalager-Pedersen et al [2] ikke tager stilling til. Vi må derfor desværre konstatere, at der ikke er solid evidens for valget af ampicillin + gentamicin til sepsisbehandling i Danmark.

Referencer

  1. Holler, JG, Jensen TO, Kraef C et al. Svar. Ugeskr Læger 2024;186:455.
  2. Dalager-Pedersen M, Nielsen H, Bodilsen J. Empirisk ampicillin og gentamicin bør stadig være førstevalg til sepsisbehandling i Danmark. Ugeskr Læger 2024;186:640-41.
  3. Høiby N, Moser C. Er ampicillin/gentamicin en god erstatning for piperacillin/tazobactam til empirisk sepsisbehandling? Ugeskr Læger 2024;186:464;svar 465.
  4. Carlsen S, Boel J, Jarløv JO et al. The efffect of short-course gentamicin therapy on kidney fundtion in patients with bacteramia – a retrospective cohort study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018;37:2307-12.
  5. Lerche C, Christophersen L, Trøstrup H et al. Low efficacy of tobramycin in experimental staphylococcus aureus endocarditis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34:2349-2357.