Skip to main content
Mindeord

Henrik Marcussen

Stine Amris, Bente Danneskjold-Samsøe, Morten Ekstrøm, Anders Foldspang, Marianne Kastrup, Hans Draminsky Pedersen og Ole Vedel Rasmussen

17.1.1938-22.2.2023

Henrik Marcussen var en af pionererne i det internationale arbejde mod tortur. Hans indsats mod tortur begyndte i 1970'erne, da han var særdeles aktiv i Amnesty International’s lægegruppe. Han var medlem af bestyrelsen for Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre, København, 1991-1996, medlem af bestyrelsen for International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) 1988-2002 og konsulent for IRCT indtil 2011. Fra 1991 til 2011 var han chefredaktør for det internationale tidsskrift Torture, Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, der er udsendt til rehabiliteringscentre verden over og til stor inspiration for læger og sundhedspersonale, der arbejder med behandling af torturofre og dokumentation af torturudøvelsen. Indtil 2019 var han medlem af bestyrelsen for Inge Genefkes & Bent Sørensen’s Antitortur Støttefond (ATSF).

Henrik Marcussen var cand.med. fra Københavns Universitet i 1964, speciallæge i intern medicin og dr.med. i 1979 på disputatsen »Colitis ulcerosa og colonantistoffer«. Han publicerede et stort antal videnskabelige artikler især om gastroenterologiske emner. I 1979-2004 var han administrerende overlæge ved Ringsted Sygehus og 2004-2010 overlæge ved Slagelse Sygehus, Gastroenterologisk Afdeling.

Henrik Marcussen har haft en række tillidsposter, bl.a. formand for Yngre Lægers Fællesråd, Kbh. /Frb. 1973-1979, medlem af bestyrelsen i Københavns Lægeforening 1973-1979, formand for lægerådet på Ringsted Sygehus 1982-1990 og formand for Det Amtslige Lægeråd, Vestsjællands Amt 1997-2001. Henrik Marcussen markerede sig også stærkt på et ganske andet felt end medicin og kampen mod tortur, nemlig på musikkens område. Som ung tog han hovedgevinsten i »Kvit eller dobbelt« på et omfattende kendskab til komponisten Carl Nielsen. Musikinteressen holdt sig hele livet. Han var medstifter af Carl Nielsen Selskabet (1991). Han var medlem af selskabets bestyrelse i en årrække og medlem af redaktionen af Operabladet Ascolta, hvortil han bidrog med talrige artikler. Henrik Marcussen var afholdt også som læge og kendt for sin konstruktive og resultatskabende tilgang til de svære udfordringer i bekæmpelsen af tortur og for sin menneskeligt positive tilgang til kollegaer og patienter. 

Kolleganyt