Skip to main content
Mindeord

Jørgen Jørgensen

Jørgen Richard Hansen

14.09.1945 – 17.04.2023

Jørgen Jørgensen voksede op i en landsby vest for Aarhus, hvor faderen var brugsuddeler. Efter studentereksamen fra Århus Statsgymnasium læste Jørgen medicin på Århus universitet. Herpå fulgte en række hospitalsansættelser, bl.a. på Brovst og Kjellerup sygehuse og ikke mindst en oplevelsesrig ansættelse på sygeafdelingen i Horsens Statsfængsel.

Mangeårigt arbejde i en stor kompagniskabspraksis i Fjerritslev blev Jørgens base som praktiserende læge. Interesse for lægefaglige problemstillinger medførte valg til Praksisudvalget i Nordjyllands Amt og dermed PLO’s repræsentantskab.

Jørgens evne til at formulere sig i tale og på skrift medførte, som en naturlig konsekvens, et årelangt redaktørjob i Nordjyllands Lægekredsforenings blad: NOLK. Jørgens interesse for lægers arbejdsvilkår og hans talent rakte videre til stillingen som redaktør for PLO-spalterne i Ugeskrift for Læger i perioden 1997-1999 og herefter avancement til redaktør for: Lægeforening og Samfund i Ugeskriftet 1999-2002. Jørgen fratrådte pga. omstrukturering i Ugeskriftets ledelse.

Jørgens humor, talegaver og store historieinteresse og viden, kom ofte til udtryk i taler og indslag, ikke mindst på PLO-repræsentantskabsmøder.

Den historiske interesse blev til fulde udlevet, i form af et årelangt ejerskab af den tidligere herre- og kongsgård: »Aagaard« ved Fjerritslev. En økonomisk og arbejdskrævende udfordring.

De sidste år i praksis var præget af stor arbejdsbyrde, grundet mangelfuld rekruttering til almen praksis.

Foruden fritidsinteresser i form af golf og tennis, var Jørgen storforbruger af kulturelle tilbud, indenfor musik, teater og litteratur. Den helt store lidenskab var dog tegneserier – en interesse, der var dyrket intenst siden barndommen.

Jørgens sidste leveår blev tilbragt i Hadsund, desværre præget af tiltagende progression af myelomatose.

Jørgen mødte sygdommen med ophøjet ro, var forberedt og vidste, hvad der skulle ske.

Jeg vil mindes Jørgen for et mangeårigt varmt og intenst venskab.

Kolleganyt