Skip to main content
Jobskifte

Karsten Modin

Cheflæge

Speciallæge i ortopædkirurgi Karsten Modin er pr. den 1. februar 2024 ansat som cheflæge i Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet Silkeborg. Han kommer senest fra en stilling som matrikelansvarlig overlæge på Ortopædkirurgisk Afdeling i Svendborg, der hører sammen med Odense Universitetshospital.

Kilde: Hospitalsenhed Midt – Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Kolleganyt