Skip to main content
Klaus
Mindeord

Klaus Georg Søborg Rasmussen

Søren Pihlkjær Hjortshøj, Lars Hvilsted Rasmussen, Svend Eggert Jensen, Jens Aarøe, Jan Ravkilde, Bent Raungaard, Geert Espersen, Hans-Henrik Tilsted, Lars Fog, Egon Toft og Sam Riahi

28.7.1944 – 14.9.2023

Det er med dyb sorg, at vi tager afsked med en af dansk kardiologis pionerer, tidligere overlæge, dr. med. Klaus Georg Søborg Rasmussen, født den 28. juli 1944. Klaus døde pludseligt og uventet den 14. september 2023, 79 år gammel.

Klaus voksede op nær Skørping tæt på Rold Skov, og hans forbindelse til skoven var dyb. Han betegnede sig selv som et skovmenneske og besøgte Rold Skov ofte i sit liv. Han blev student fra Aalborg Katedralskole og cand. med. fra Aarhus Universitet i 1970.

Hans lidenskab for medicin og ønske om at hjælpe andre var tydelig fra begyndelsen. Han arbejdede utrætteligt for at opnå specialistkompetencer og blev speciallæge i kardiologi i 1981 og i intern medicin i 1986. Sammen med professor Per Henningsen gennemførte Klaus den første PCI-behandling i Danmark på Aarhus Universitetshospital. Hans ekspertise inden for interventionel kardiologi gjorde ham til en respekteret autoritet på området.

I 1988 forsvarede Klaus sin doktordisputats ved Aarhus Universitet med titlen "Clinical aspects of coronary arterial vasomotion in angina pectoris. A review with particular reference to the application of provocative testing.

I 1990 blev Klaus ansat som overlæge på Kardiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus – senere Aalborg Universitetshospital. Han viste sig hurtigt som en visionær leder og blev efterfølgende administrerende overlæge for afdelingen, der bar navnet »Thoraxafdelingen«, der omfattede Kardiologisk-, Thoraxkirurgisk-, og Lungemedicinsk Afdeling. Under hans ledelse gennemgik afdelingen en markant faglig udvikling.

Klaus var den faglige drivkraft og ankerperson for indførelsen af PCI-behandling i Aalborg i 1992 og sikrede med sin store faglige dygtighed udviklingen af specialet sammen med dygtige kolleger i de kommende år. Kardiologisk afdeling i Aalborg var således den afdeling i Danmark, der inkluderede flest patienter i DANAMI 2 studiet, hvilket banede vejen for, at afdelingen som den første i Danmark sammen med Skejby Sygehus kunne tilbyde akut PCI-behandling af AMI-patienter på døgnbasis fra samme dag som studiet blev præsenteret.

Klaus vil altid blive husket som »patienternes mand«. Klaus' liv var dedikeret til sit virke som læge og interventionel kardiolog samt kardiologisk forskning.

Klaus efterlader sig sin hustru Jette Bay Rasmussen, 2 børn og 4 børnebørn, vores tanker går til dem.

Ære være hans minde.

Kolleganyt