Skip to main content
Mindeord

Peer Grande

Stig Haunsø

25.4.1951 – 23.2.2024

Peer Grande døde 23. februar på Rigshospitalet efter kort tids sygdom, omgivet af sin nære familie.

Peer blev læge i 1979 ved Københavns Universitet og efter kliniske læreår ved de kardiologiske afdelinger i Glostrup og Gentofte og medicinsk afdeling B, i Hillerød, blev han 1991 ansat på Rigshospitalet som overlæge ved Afdelingen for Hjertesygdomme. Her fik han ansvar for behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Peer var fagligt dygtig, en fremragende kliniker med empati for sine patienter, og han skabte en afdeling med et lærerigt miljø for studenter og sit personale.

Allerede som medicinstuderende fik Peer interesse for forskning og under ansættelser på kardiologisk- og klinisk kemisk afdeling i Glostrup, fik han tidligt fokus på betydningen af CK's isoenzym MB's mulige anvendelse til diagnosticering af akut myokardieinfarkt. I 1983 kunne han som kun 32-årig forsvare sin doktorafhandling: »Kreatininkinase isoenzym MB ved akut myokardieinfarkt. Serum CK-MB som diagnostisk test og som indikator for myokardieinfarktstørrelse«.

Personligt var jeg behjælpelig med nogle data til Peers afhandling. I kardiologisk laboratorium i Gentofte, udførte vi forsøg på større dyr, hvor vi underbandt en koronararterie og fulgte udslippet i serum af CK-MB i mere end et døgn. Her fik jeg lejlighed til at lære Peer at kende og vores samarbejde udviklede sig under hans ansættelse som overlæge på Rigshospitalet.

Peer var klinisk lektor ved Københavns Universitet, og i tre udgaver af Medicinsk Kompendium var han medarbejder på kapitlet om hjertesygdomme.

Han var koordinator for flere klinisk randomiserede undersøgelser med fokus på diagnostik og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Sammen designede vi DANAMI undersøgelsen fra 1997, og som medvirkede til et paradigmeskift fra trombolyse til invasiv behandling af patienter med akut myokardieinfarkt.

Peer havde et internationalt udsyn og et tæt forskningssamarbejde med kollegaer på Duke University, USA, hvilket førte til flere kortere ophold, når forskningsresultater skulle sammenskrives.

I 2013 flyttede Peer sit virke til kardiologisk klinik, Nykøbing Falster Sygehus. Hans ubestridte faglighed løftede den kliniske standard og tiltrak såvel ældre som yngre læger til et ophold i provinsen.

Min medfølelse går til Anne og døtrene Maria og Sofia.

Æret være Peers minde

Kolleganyt