Skip to main content
Udnævnelse

Ulla Møller Weinreich

Professorat

Læge ved Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Ulla Møller Weinreich, er tiltrådt som ny klinisk professor i lungemedicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Hun skal i sit nye professorat fortsætte sit forskningsarbejde med kroniske lungesygdomme som for eksempel KOL.

Kilde: Aalborg Universitetshospital
 

Kolleganyt