Content area

Poul Helge Alsbirk

3.5.1936-1.7.2022
Forfatter(e)

Hans Fledelius

Odensestudenten Poul Helge Alsbirk blev cand.med. i 1971 og sluttede sin ansatte tid som øjenoverlæge i Hillerød i årene 1984-2001. Som omhyggelig øjenkirurg dækkede hans motto »den kosteligste gave er at gengive synet« over en betydelig del af hans indsats. Hans anden faglige hovedlinje havde fokus på den snævre anatomi af forreste øjenkammer, som betinger det smertefulde akutte glaukomforløb, med tung blindhed hvis ikke erkendt og straks behandlet.

Alsbirk var holistisk distriktslæge i Umanak 1964-1971, og intet pegede primært på det mere snævre øjenfag, som kronedes med disputatsen i 1976 og speciallægeanerkendelsen i 1979. Det var øjenoverlæge Viggo Clemmesen fra Næstved, der som grønlandskonsulent havde fanget Poul Helges interesse, bl.a. med baggrund i de svære akutte glaukomanfald, som hyppigt optrædende hos Inuit. Poul Helge blev udstyret med spaltelampe og mobilt ultralydudstyr, som tillod udmåling af øjets størrelsesforhold in loco. Med professor Mogens Hauge som skattet mentor blev fundene bearbejdet på Arvepatologisk Institut i Odense og resulterede i den væsentlige disputats. Den bidrog til den videre planlægning af øjenlægedækningen i Grønland, et medansvar som også var Alsbirk betroet i de følgende årtier. Som fyldig reference kan anføres samleværket »Øjenfagets udvikling« fra Aalborg Universitetsforlag i 2018, med støtte fra VELUX Fonden. Alsbirks kapitel hed »Med hundeslæde, lægebåd og helikopter«. Han løste globale opgaver for Danida og WHO, og han deltog i meriterende internationale kortlægninger af snæver øjenanatomi i Mongoliet og Kina. I 1983 fik han Acta Ophthalmologicas medalje for bedste videnskabelige artikelserie. Som en hæder for den livslange indsats kunne Poul Helge slutte af med Grønlands Hjemmestyres fortjenstmedalje.

Øjenfunktionen på Hillerød Sygehus startede i 1979 uden kirurgi, men fire år senere førte stigende ventelister på Rigshospitalet til øjenkirurgisk begrundet supplering af Hans Fledelius med Ernst Goldschmidt og Alsbirk. Siden tilkom reservelæger, og den regionale øjenafdeling i Hillerød kunne efter amternes nedlæggelse indgå i region Hovedstadens øjenlægedækning på hospitalsniveau.

Poul Helge var sammen med den kære Ida et varmt familiemenneske. Det udspillede sig i rækkehuset i Holte, i et hjem med både klaver og violin. Ved Idas bisættelse i 2017 indgik herlige børnebørn og svigerbørn i en stemningsfuld strygekvartet.

Vore tanker går til Lise, Karin Blid, Hanne Ida og Jens. Og derudover til øjenlægebror Knud Erik. Også han støttede til det sidste tæt op om den fysisk svækkede, men cerebralt intakte storebror.