Content area

|

Aktiv ledelse – Kirurgen & dirigenten

Hvorfor nu endnu en bog om ledelse? Bare rolig, denne adskiller sig helt afgørende på mange måder fra de gængse på området. Bogen bør indgå som en del af det afsluttende semester, inden man bliver læge, eller som en obligatorisk kursusdel af KBU, skriver anmelder Lars Lund.
Cover: FADL’s Forlag
Forfatter(e)
Lars Lund, professor, overlæge, dr.med. Interessekonflikter: ingen

Undertegnede kan ikke udtale sig om en dirigents uddannelse, men kan gennem et langt lægeliv sige noget om lægers. Der er sket rigtig meget bl.a. med indførelse af de syv lægeroller, simulationstræning og færdighedskurser, men bogen viser, at det kan gøres med anvendelse af en helt ny måde på de fire områder, som i dag er noget forsømte: samarbejde, leder, professionel og kommunikator. Bogen giver inspiration til, hvordan man kan træne og opøve færdigheder, således at man kan agere som leder i en akut, presset situation. Det kan være livsvigtigt for patienten, men også for den enkelte læge, at man er stand til at gøre det rigtige, så man undgår følelsen af utilstrækkelighed.

Alle læger har eller haft rollemodeller og mentorer på godt og ondt. De fleste læger har forhåbentlig selv været i stand til at tilegne sig det bedste fra de enkelte. Det var den måde, den enkelte læge tidligere tilegnede sig færdigheder, som man forventede, at man skulle kunne i stressede/pressede situation, hvor der var brug for aktiv teamledelse. En af mine rollemodeller var overkirurg Hans Høstrup, Randers, som den dag i dag kan sidde på min skulder og sige: »Gå nu op og se til den patient« – »Operationsstuen er ikke et hobbyværksted – gør det ordentligt«. Høstrup var leder! Lignende kommer frem i denne bog med udtalelser fra tidligere kursister helt tilbage fra 2014, hvor man startede disse kurser. Kursisten beskrev et hjertestop på en stue, som han netop passerede. Han påtog sig lederrollen, gik ind på stuen ved fodenden af sengen og fik styr på det ellers kaotiske hjertestop.

Med udgangspunkt i det umage par – kirurgen og dirigenten – viser de, hvor meget det betyder, at man tilegner sig lederegenskaber i rolige og kontrollerede omgivelser under supervision. Dette endte senere med at dirigenten forsvarede sin ph.d.: Conducting the emergency team – focus on leadership.

De første fem kapitler i bogen, efter en indledning, omhandler anderledes pædagogik, forberedelsen, første møde, arbejdet, dannelse og sund fornuft, samt en epilog, tre appendices og referencer.

Der kan ikke rettes nogen kritikpunkter mod bogen. Den er nem at læse og gå til. Layout, indholdsfortegnelse og opbygning er logisk. De mange bokse med kommentarer fra tidligere kursister er vigtige. Man kunne dog med fordel til de enkelte kapitler lave et link til en I-side, hvor man som læser kunne se videoklip f.eks. øvelsen med ghettoblaster eller nogen af de andre videoklip som Beier og Larsen har på YouTube.

I næste udgave må man påtænke denne onlinemulighed også af hensyn til opdateringer. Ovennævnte er detaljer, som måske er med i den næste udgave, som helt sikkert kommer! Måske som en donation fra TrygFonden til alle kommende læger – det vil give tryghed for den enkelte læge, men specielt for patienten!

Fakta

Forfattere: Randi Beier Holgersen og Ture Larsen

Forlag: FADL’s Forlag

Udgivet: 30. oktober 2021

Vejl. pris: 299,95 kroner

Vurdering: 5 ud af 5 stjerner

LÆS OGSÅ

Destruktiv digitalisering

»Bogen leverer mange begrundelser for vigtigheden af at turde sætte grænser«

»Med bogen ‘Narrativ medicin’ foreligger der for første gang en samlet introduktion til feltet på dansk«

Right side

af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Eva Bjerre Søndergaard | 30/11
4 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar