Skip to main content

Boganmeldelse: 8 cases i medicinsk etik

8 cases i medicinsk etik er en træningsbog i etik for medicinstuderende og andre sundhedsprofessionelle. Bogen har en god metodisk opbygning der lægger op til refleksion og diskussion, skriver anmelder og praktiserende læge Andreas Højring.
Cover: Munksgaard
Cover: Munksgaard

Andreas Højring praktiserende læge

10. sep. 2020
3 min.

Jeg er vild med opbygningen af denne træningsbog i etik, som godt måtte have været forfattet for 25 år siden, så jeg kunne have haft glæde af den på mit eget studie.

Bogens cases – hvoraf kun case nummer 1 er en egentlig patientcase – er enten eviggyldige problemstillinger eller helt aktuelle etiske dilemmaer.

I anmeldelsen er enkelte kapitler fremhævet. Målgruppen er studerende og fagfolk i sundhedsvæsenet.

Opbygningen af hver case følger en skabelon med introduktion til metode, formulering af case og belysning af det pågældende dilemma. Herefter følger diskussion, etisk vurdering og konklusion. Det, der fuldender billedet af en vellykket bog, er de fem studiespørgsmål – velegnet til diskussion – som følger hvert kapitel. Guf for enhver underviser – og studerende.

Kapitlerne fremstår som afgrænsede og selvstændige cases, der kan læses fra start til slut eller i den rækkefølge, interessen måtte diktere. Men begynd gerne med kapitel 1, hvor grundlæggende etiske begreber introduceres. Ud over centrale og velkendte etiske begreber, såsom autonomi, paternalisme, utilitarisme og deontologi, får læseren kendskab til principialisme og refleksionsmodellen 4C. Kapitel 1 er særligt relevant for sundhedspersonale med sit udgangspunkt i en patientcase fra neonatologien og de udfordrende etiske dilemmaer, der udspiller sig i sådan et miljø.

Kapitel 2 handler om genterapi. Her inspireres læseren til at reflektere over sundhedslovens formål med afsæt i hhv. utilitarisme og kantiansk pligtetik. Det aktuelle skisma er jo, om vi bør undlade bestemte handlinger af moralske grunde, eller om vi bør handle aktivt og godtage ny videnskab, som kan realisere den størst mulige sum af lykke og velfærd.

I kapitel 4 tages der udgangspunkt i den allernyeste forskning i interkønnethed og det etiske dilemma, der ligger i korrektion af børns genitalier for opnåelse af en binær kønsnormalitet. Hidtidig praktik med informeret samtykke fra forældre og tilsidesættelse af barnets ret til selvbestemmelse er næppe længere gangbart. Problemstillingen i den etiske diskussion perspektiveres til, hvad der egentligt er et godt eller dårligt liv for et menneske i dag.

Forfatterne har akademisk baggrund i historie, filosofi og videnskabsteori. Med det afsæt læste jeg – også – kapitel 7 med stor interesse. Denne case omhandler nemlig den fire år gamle Sundhedsplatform. Udgør den elektroniske patientjournal et etisk problem? »Ja«, mener filosoffen, der kritisk gennemgår denne med udgangspunkt i fire centrale bioetiske principper. »Sundhedsplatformen har været til skade for både patienter og personale – og det har afstedkommet en suboptimal brug af vores knappe ressourcer«, lyder konklusionen.

Sidste kapitel skuer ud i fremtiden. » Watson for oncology« er en beslutningsunderstøttende og selvlærende robot, der er udviklet af IBM og ved hjælp af algoritmer supporterer klinikerens valg af terapi. Synes du det lyder problematisk? Hvis ikke! – så køb og læs bogen. Gør det alligevel.

Faktaboks

Fakta