Skip to main content

Boganmeldelse: Klinisk neurologi og neurokirurgi

Foto: FADL’s Forlag
Foto: FADL’s Forlag

Carsten Reidies Bjarkam professor specialeansvarlig overlæge ph.d. dr.med. Neurokirurgisk Afdeling Aalborg Universitetshospital.

22. jun. 2020
2 min.

Interessekonflikter: ingen

Klinisk neurologi og neurokirurgi udkom første gang i 1983 og har siden været en essentiel dansksproget indgang til de kliniske neurofag for medicinstuderende og yngre læger.

Værket forligger nu i en opdateret 7. udgave, som til min store glæde, i disse informationsmæssigt hurtige og støjende tider, tillader sig at dvæle ved den evigt gyldige værdi af en god anamnese og tilsvarende grundig klinisk neurologisk undersøgelse. Der gives således en god introduktion hertil i kapitel 1, hvorefter specielle forhold af betydning for sanser, motorik og det autonome nervesystem belyses i kapitel 2-5. Kapitel 6 gennemgår pædagogisk de klinisk vigtige og fra lægeside ofte oversete neuropsykologiske forstyrrelser, hvorved området får den betoning det retteligen bør have. Fokal symptomatologi og diagnostik gennemgås i kapitel 7, mens særlige forhold omkring hjernens fysiologi og likvordynamik belyses i kapitel 8-9. Håndteringen af bevidsthedsforstyrrelser (kapitel 10) følges af et systematisk oversigtskapitel over den akutte og intensive neurologi. Endelig beskrives de for neurologien og neurokirurgen vigtigste neurofysiologiske og strukturelle billeddannende undersøgelser (kap. 12-13), inden bogens sidste 20 kapitler belyser de specifikke sygdomsområder inden for de kliniske neurofag.

Bogens opbygning muliggør således, at basale forhold belyses før detaljer og detailviden, ligesom man møder de vigtigste sygdomstilstande i forskellige sammenhænge gennem bogens forløb.

For at lette indlæringen og fremme fokus startes alle kapitler med et kortfattet resumé, ligesom alle kapitler til sidst følges af relevante tjekspørgsmål, hvilket efter min mening fungerer rigtigt godt. Bogen er ydermere velredigeret, så de fleste kapitler fremstår i samme sprog og stil, og i denne sammenhæng bør bogens illustrator Bo Jespersen fremhæves for sine præcise og pædagogiske illustrationer, som klart har nydt godt af hans sidebeskæftigelse som neurokirurgisk overlæge på Rigshospitalet.

Største ulempe ved bogens grundighed og dybde er den resulterende længde på 776 sider, som muligvis vil afskrække kollegaer med ringe læsestamina og mindre interesse for de kliniske neurofag. Fraset denne anke vil jeg stærkt anbefale klinisk neurologi og neurokirurgi, som efter min mening til fulde dækker pensumkravene til den lægevidenskabelige kandidateksamen, og lykønske forfatterne med et fremragende værk.

Læs mere

Boganmeldelse: CNS – centralnervesystemets anatomi

Boganmeldelse: »Et grundigt indblik i en ofte usynlig og overset gruppe mennesker«

Boganmeldelse: Kort & godt om spiseforstyrrelser

Boganmeldelse: »Nøglen til succes og fremskridt er fejl – hvis man vel at mærke vil lære af disse«