Skip to main content

Boganmeldelse: CNS – centralnervesystemets anatomi

Bogens kapitler er yderst velskrevne, og der er valgt glimrende illustrationer af anatomien og også af histologien, hvor det er relevant for forståelsen, skriver professor og anmelder Poul Videbech.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Poul Videbech, professor, overlæge dr.med.

24. aug. 2020
2 min.

Bogen er på lidt over 300 sider og rigt illustreret. Den er primært beregnet på medicin- og tandlægestuderende, men kan også bruges af neurologer, psykiatere og psykologer, der har brug for at læse om bestemte strukturer og se, hvor de er lokaliseret, og hvilken funktion de har. Der er konsekvent brugt latinsk og dansk nomenklatur, så der er korrespondance med andre danske lærebøgeri f.eks. neurologi. Bogen begynder med en meget fin og koncis introduktion til centralnervesystemets mikro- og makroskopiske anatomi og funktion. Derefter beskrives hinderne, der beklæder CNS og ventrikelsystemet. I de følgende kapitler omtales den anatomiske opbygning af rygmarven, hjernestammen og kranienerverne samt deres funktion. Det sensoriske og motoriske system er glimrende forklaret, men af størst interesse for denne læser er del VI om det neuroendokrine system og det limbiske system. Bogen slutter med et kapitel, der beskriver blodforsyningen til hjerne og rygmarv.

Alle kapitlerne er yderst velskrevne, og der er valgt glimrende illustrationer af anatomien og også af histologien, hvor det er relevant for forståelsen. Illustrationerne er meget flotte og pædagogiske. De består af tegninger, billeder af dissektionspræparater og minsandten også MR-skanningsbilleder. Overalt brydes teksten af faktabokse, der behandler særlige emner, der er relevante for det pågældende kapitel. Der er således bl.a. indsat bokse om neurologiske sygdomme, som f.eks. Parkinsons syge og Huntingtons chorea, hvor de er relevante. Tilsvarende er der også en boks om angst ved omtalen af amygdala og en boks om misbrug ved nucleus accumbens. Dette gør teksten levende og er et fremragende pædagogisk virkemiddel til at fange læserens interesse. Efter hvert kapitel kommer der en quiz, hvor man kan teste sin viden. Bogen er en forbilledlig lærebog for de studerende og et glimrende værk for os andre at orientere os i.

Interessekonflikter: ingen

Faktaboks

Fakta