Skip to main content

Boganmeldelse: Epilepsi – en basisbog

Foto: FADL’s Forlag
Foto: FADL’s Forlag

Poul Videbech Professor overlæge dr.med. Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

16. apr. 2020
3 min.

Forfatterne, der alle er meget erfarne inden for epileptologi, har skrevet en glimrende lille bog om epilepsi, rettet mod yngre neurologer og pædiatere. Men psykiatere og praktiserende læger med særlig interesse for emnet kan også have glæde af bogen, som gennemgår den nyeste epilepsiklassifikation på forbilledlig vis og derefter omtaler de vigtigste differentialdiagnoser inkl. ikkeepileptiske anfald, der ligner epilepsi. Dernæst følger kapitler om undersøgelse og udredning. Der kan være mange årsager til, at patienten får krampeanfald og andre epileptiske anfaldsfænomener, f.eks. hjernetumorer og følger efter apopleksier. Det er godt at få frisket op og få et overblik over.

Der er en fin omtale af medicinsk og ikkemedicinsk behandling af epilepsi. Der er kommet mange nye stoffer til inden for behandlingen, og det er rart at se dem kort omtalt og sat ind i en sammenhæng. I et appendiks er de omtalt mere udførligt, faktisk mere overskueligt end i pro.medicin. Det er virkeligt nyttigt, når man på forskellige afdelinger af og til modtager patienter, der er i behandling mod epilepsi. Tilsvarende må det være nyttigt for den praktiserende læge at have denne viden samlet, kort og præcist tilgængelig.

Undertegnede har med særlig interesse læst kapitlet om kognitive, psykiske og psykiatriske symptomer. Det er bredt dækkende, men i betragtning af tyngden af disse problemer kunne kapitlet måske trænge til en kærlig psykiatrisk hånd. Depression, angst og psykoser såvel som selvmord og selvmordsforsøg forekommer jo hyppigt hos patienter med epilepsi. Den retspsykiatriske betydning af epileptiske tågetilstande og lignende er ikke nævnt. Disse tilstande er selvfølgelig sjældne, men kan være meget betydningsfulde for den enkelte, når de optræder.

De psykogene ikkeepileptiske anfald, som er ret hyppige og kan være invaliderende, er ganske kort og overfladisk omtalt. Det virker, som om forfatterne føler, at anfaldene stort set kun har differentialdiagnostisk betydning, men selv blandt mennesker med »rigtig« epilepsi optræder de jo fra tid til anden.

Der er et udmærket kapitel om sygepleje til patienter med epilepsi, herunder hvad man skal observere under anfald, og hvilke psykosociale problemer patienten med epilepsi måtte have. Det er faktisk god læsning også for læger. Endelig omtales reglerne for kørekort ved denne gruppe sygdomme.

Bogen kan varmt anbefales til ovennævnte målgruppe og andre interesserede.

Faktaboks

Fakta