Skip to main content

Boganmeldelse: Å møte psykisk smerte – erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet

Foto: Gyldendal Norsk Forlag 2018
Foto: Gyldendal Norsk Forlag 2018

Tove Mathiesen, Speciallæge i psykiatri

17. feb. 2020
2 min.

Svein Haugsgjerd skriver ud fra et langt liv levet sammen med patienten i terapirummet. Han illustrerer psykiatriens mange ansigter og den teoretiske forståelse, der ligger bag mødet med patientens smerte som en helt nødvendig forudsætning for behandling. På denne vis har bogen tydelige referencer til de to første i serien »Grunnlaget for en ny psykiatri« (1986) og »Lidelsens karakter i ny psykiatri« (1990).

Bogen indledes med »Psykoterapeutens blik på psykiatrien«, derefter »Erfaringer fra behandlingsrummet«, nogle aspekter af psykoanalysens udvikling, som har særlig betydning i psykiatrisk behandling, inden han gør rede for forankring i neurovidenskab og for andre vigtige behandlingsformer (kognitiv terapi, gruppeterapi, tværfaglige behandle fællesskaber og familieterapi). Han vier selvstændige kapitler til de mest udfordrende tilstande i den kliniske praksis: stofafhængighed, traume og traumeteorier samt psykose. Han skriver om konsekvenserne af de nedlagte sengepladser, manglende muligheder for langvarig døgnbehandling, forebyggelse og tidlig indsats over for risikogrupper.

De mange sygehistorier illustrerer på forbilledlig vis, hvordan en relation funderes og etableres, hvordan den kan udvikles i et terapeutisk samvær og blive til en berigende, helende proces for både patient og behandler. Men også hvordan ydre faktorer samvirker med den psykiske lidelse, påvirker behandlingsforløbet og kan frustrere alle involverede. Forløbsbeskrivelserne giver associationer til egne patienter og inspirerer til nye tanker om kliniske problemer.

Svein Haugsgjerd giver tid, han har givet sig tid til at samle erfaringer og tanker, tid til at skrive fyldestgørende og understreger i den sidste del af bogen nødvendigheden af et behandlingsmiljø med tid til at reflektere over relationen til patienterne og dermed til sig selv for at kunne lære og udvikle evnen til at møde patientens smerte. »Psykoterapi kan ikke læres gjennom lesning, bare gjennom erfaringer, delt med kolleger i felles refleksjon«.

Faktaboks

Fakta