Skip to main content

Boganmeldelse: Ung med stress

Ung med stress
Ung med stress
Pia Jeppesen Børne- og ungdomspsykiater ph.d. seniorforsker lektor
28. apr. 2020
03 min

I flere store undersøgelser i Danmark har man i de senere år rapporteret om et stigende antal unge, der søger hjælp pga. problemer med ensomhed, angst, depressive symptomer og stress.

Psykiater Marianne Geoffroy har skrevet en fin lille bog om og til unge med stress. Bogen henvender sig direkte til de unge og deres »nærmeste«, hvilket kan være forældre, lærere, psykologer, læger og andre fagprofessionelle.

Forfatteren deler sin praktiske viden og erfaring med at hjælpe unge med stress og andre mentale helbredsproblemer. Det er der mange bøger, der handler om. Det særlige ved denne bog er måden, hvorpå forfatteren taler direkte til en, som om man sidder i hendes konsultation og får personlig vejledning. Forfatteren formår gennem hele bogen at normalisere problemer som stress, ensomhed og lektiepres. Problemerne beskrives som naturlige følger af at have en særlig sårbarhed, f.eks. at være »superscanner« med blik for detaljen, eller at have svært ved skift, svært ved at holde fokus, svært ved at læse eller svært ved small talk.

Udgangspunktet er antagelsen om, at stress ikke skyldes manglende evne eller vilje, men snarere særlige kognitive vanskeligheder ved at filtrere information, hvorfor personen lettere overvældes af mange krav og flertydige situationer.

Bogen præsenterer ideer til at overkomme stress, f.eks. anbefales det at registrere daglige aktiviteter og holde regnskab med sin energi på et »energiklippekort«, hvor ideen er, at der kun må bruges ti klip per dag. På den måde kan den unge få overblik over de ting, der stresser, og lave et mere hensigtsmæssigt skema for daglige aktiviteter. Metoden er en forenklet form for »behavioural activation«, der præsenteres uden at trætte læseren med referencer til evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi.

Gennemgangen af ti oversete kilder til stress præsenterer konkrete strategier ved forskellige problemer, f.eks. med at integrere sanseindtryk og skabe overblik, at læse lektier, eller at deltage i socialt samvær. De fleste unge elever vil uden tvivl genkende mange af problemerne. I afsnittet om lektiestrategier opfordres den unge til at se opgaven som et computerspil, hvor banen (opgaveformuleringen) har forskellige forhindringer (indhold og længde af opgaven), og hvor det giver point at fokusere på det vigtige.

Bogen dækker ikke sværere følelsesmæssige og relationelle problemer. Der er enkelte svære ord, f.eks. at »habituere mentalt«. Dette kan måske forstyrre nogle læsere, mens andre vil opleve, at de kognitive begreber giver en bedre fornemmelse af det videnskabelige grundlag, som bogen hviler på.

En fin lille bog med mange hjælpsomme og konkrete ideer for de fleste unge og deres »nærmeste«. Mange af ideer kan formentlig også bruges til forebyggelse af stress.

Faktaboks

Fakta

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen