Skip to main content

Centrale perspektiver på familiedannelse

Bogen giver god og vigtig information om det relationelle og betydningen af at stifte familie. Anmelder Anette Hauskov Graungaard anbefaler bogen til fagpersoner, der har kontakt med kommende og nybagte familier.
Cover: Dansk Psykologisk Forlag
Cover: Dansk Psykologisk Forlag

Praktiserende læge lektor ph.d. Anette Hauskov Graungaard. Interessekonflikter: ingen.

13. okt. 2022
3 min.

Forfatterne til bogen er to erfarne psykologer inden for området perinatal sundhed, familiedannelse og hjælp til familier i alle livets svære faser, bl.a. skilsmisser og børneretssager.

Fakta

Fakta

Bogen er skrevet ud fra en række samtaler med fagpersoner fra en række forskellige specialer efter en grundig indledning til feltet af bogens to forfattere. Hvert samtalekapitel bliver desuden præsenteret og begrundet af bogens forfattere.

Bogens formål er at »give indblik i nogle af de mange komplekse forhold og psykologiske processer, der kan være forbundet med det, vi almindeligvis blot regner for en naturlig og ukompliceret proces, nemlig at stifte familie med børn«.

Forfatterne ønsker også at adressere og formidle tværfaglig viden om, at den relationelle og psykologiske trivsel i den periode, hvor vi stifter familie, har stor betydning for familiens langvarige trivsel. Det argumenteres derfor, at det har høje omkostninger, såvel menneskelige som samfundsmæssige og økonomiske, hvis dette aspekt ikke medtages i arbejdet på familiedannelsesområdet.

Bogen har således også et politisk sigte, da det understreges, at mere fokus på den tidlige mentale trivsel og flere midler til området er nødvendigt, hvis yderligere mental mistrivsel skal forebygges i fremtiden.

Bogen indledes med kapitler om udviklingen i familiedannelse inden for de sidste 50 år fra den normdannende kernefamilier til nu officielt mindst 37 forskellige familieformer.

Der kan være mange udfordringer, belastninger og mulige tab i processen mod at opnå en graviditet og danne en ny familie – og ikke alle bliver mødt i de udfordringer. Alle læger og sundhedspersonale, der har kontakt med disse patientgrupper, bør have viden om og blik for de psykosociale omkostninger og behov, som f.eks. fertilitetsbehandling eller adoption kan give for de muligt kommende forældre.

»Relationer er meningen med livet«, og den vigtigste relation i alle børneliv er relationen til vores forældre. Betydningen af forældre-barn-relationen er grundigt beskrevet sammen med de faktorer, der er afgørende for, om det lykkes.

Gennem hele bogen bliver det understreget, at tilgangen til udsatte kommende og nuværende forældre skal være nænsom og respektfuld og med fuld forståelse for, at familier er forskellige.

»At være dygtig på sit felt er mere end blot at være fagligt kompetent«, og dette kan også betyde, at man som fagperson kan have behov for at nære sin egen mentale sundhed og sikre et støttende arbejdsmiljø for at mindske risiko for stress og udbrændthed.

Bogen er velskrevet, letlæselig og med nogle fine statistikker over nogle af de vigtigste temaer. Det forskningsmæssige belæg og evidensniveau for forskellige anbefalinger mangler generelt, og nogle af kapitlerne vil nok være kendt stof for mange læger og andet sundhedspersonale.

Der er meget god og vigtig information at hente omkring det relationelle og betydningen af det tidlige forældre-barn-forhold, og bogen kan derfor anbefales til fagpersoner, der har kontakt med kommende og nybagte familier.

Læs flere anmeldelser:

Undergangsstemning og en oplevelse af truende opløsning i længe ventet sæson af »Riget«

Kom med på en lytter

Når flokdyret fejler

Find alle anmeldelser samlet her.