Skip to main content

»Det nye kirurgiske atlas kan jeg varmt anbefale og bør være en fast del på enhver kirurgisk afdeling«

Bogen bør blive en del af den vidensplatform, som den enkelte yngre kirurg under uddannelse har på sin hylde. Andre faggrupper vil også have gavn af bogen, f.eks. operationssygeplejersker, assistenter samt personale på operationsstuen, skriver anmelder Lars Lund.
Cover: FADL’s Forlag
Cover: FADL’s Forlag

Lars Lund professor overlæge dr.med.

16. aug. 2021
3 min.

Så kom den endelig!

»Kirurgisk atlas« er første udgave af Jacob Rosenberg og Kristoffer Andresen. Forfatterne mener, at der mangler en dansk lærebog i operativ teknik, hvilket er ramt lige på kornet. Hidtil har unge kirurger under uddannelse fået diverse løspapirer fra øve laboratorier og A-kurser i kirurgisk operativ teknik. Øvrig materiale har således været nødvendig at skaffe fra internettet eller de mange lærebøger i forskellige specialer.

Dette nye værk på 390 sider har et fint layout og er rigt udrustet med en velillustreret kirurgisk-teknisk vejledning dækkende de almindelige kirurgiske indgreb. En af bogens store styrker er ved hvert kapital/afsnit anvendelsen af kirurgiske specialister og reviewere inden for deres felt bredt fra hele Danmark. Derved inddrages mange afdelinger med stor geografisk spredning. Et vovestykke, som er lykkedes. Man har forsøgt at dække de hyppigste kirurgiske procedurer, hvilket fremgår fint af en god oversigt i indholdsfortegnelsen, dels elektive og akutte procedurer. Operationer kan udføres på mange forskellige måder. Under operationerne gives der ofte »fif«, hvoraf nogle er gode og andre mindre anvendelige. Nu er der mulighed for at få god vejledning fra dette atlas.

Kapitel 1 med indledningen kunne forbedres med referencer til de forskellige statements, således at man ved, hvor man har fået diverse »tal« fra. Billederne og stregtegningerne er et must i et sådant atlas, så læseren får et indtryk af, hvordan det pågældende indgreb kan udføres. De simple streger kunne med fordel tegnes af en »professionel«, således at de fremtoner mere eller mindre ens. Måske i næste udgave – for en sådan kommer!

I enkelte kapitler mangler man de komplikationer, der kan opstå efter indgrebet. Det kan med fordel gøres med få linjer, som det fremgår i kapitel 5.6. Det er vigtig viden for den mindre øvede, hvad man skal være opmærksom på i efterforløbet. Ideen med faldgruber og postoperative ordinationer er rigtig god. Man kunne foreslå, at man til hvert kapital får anvist 3-5 gode referencer. I næste oplag kunne man efter hvert instrument og hjælpemiddel, der bliver nævnt, sætte et nummer, således at man til sidst i bogen kunne afbilde de forskellige instrumenter f.eks. side 18 Duval, Babcock, Allice (se bagerst figur x, y, b). I disse internettider kunne det være et ekstra plus, at der ved køb af bogen også var mulighed for at få en onlineversion som en slags »app«, som hele tiden kunne opdateres til smartphone eller iPad.

Dette atlas bør blive en del af den vidensplatform, som den enkelte yngre kirurg under uddannelse har på sin hylde, således at vedkommende kan sætte sig ind i indgrebet og den relevante litteratur forud for et indgreb. Andre faggrupper vil også have gavn af bogen, f.eks. operationssygeplejersker, assistenter samt personale på operationsstuen.

Dette nye atlas kan på det varmeste anbefales og bør findes på enhver kirurgisk afdelings bibliotek.

Fakta

Fakta